Trang Chủ Vở bài tập lớp 2 VBT Toán lớp 2

Bài 1, 2, 3, 4 trang 26 Vở Bài tập Toán 2 tập 2: Khoanh tròn vào chữ đặt dưới các hình đã tô đậm 1/3 số ô vuông của hình đó 

CHIA SẺ
Bài 109. Một phần ba – SBT Toán lớp 2: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 26 Vở Bài tập Toán 2 tập 2. Viết tiếp vào chỗ chấm; Khoanh tròn vào chữ đặt dưới các hình đã tô đậm 1/3 số ô vuông của hình đó…

1: Viết tiếp vào chỗ chấm 

a)     “Một phần ba” viết là :………………….

b)   \(\frac{1}{3}\)  đọc là :…………………..

2: Khoanh vào chữ đặt trước các hình đã tô đậm \(\frac{1}{3}\) hình đó 

3: Khoanh tròn vào chữ đặt dưới các hình đã tô đậm \(\frac{1}{3}\) số ô vuông của hình đó 

 

4: Khoanh vào chữ đặt dưới hình đã tô đậm \(\frac{1}{3}\) số con vật 

Giải

1: Viết tiếp vào chỗ chấm 

a)     “Một phần ba” viết là :

b)    \(\frac{1}{3}\) đọc là : Một phần ba .

2: Khoanh vào chữ đặt trước các hình đã tô đậm \(\frac{1}{3}\) hình đó 

3: Khoanh tròn vào chữ đặt dưới các hình đã tô đậm \(\frac{1}{3}\) số ô vuông của hình đó 

4: Khoanh vào chữ đặt dưới hình đã tô đậm \(\frac{1}{3}\) số con vật