Văn mẫu lớp 2

Trang Chủ Lớp 2 Văn mẫu lớp 2
Kể lại nội dung bức tranh để tạo thành một câu chuyện có dùng lời cảm ơn
Kể lại nội dung bức tranh để tạo thành một câu chuyện có dùng lời cảm ơn
Bức tranh: Một người mẹ mua cho con gái mình một con gấu bông. Bé gái giơ hai tay nhận gấu bông. DÀN ĐOẠN:  ĐOẠN VĂN KỂ MỘT CÂU CHUYỆN HOẶC ĐOẠN VĂN KỂ CHUYÊN...
Kể lại nội dung mỗi tranh dưới đây bằng 4, 5 câu để tạo thành một câu chuyện (ngắt hoa trong công viên)
Kể lại nội dung mỗi tranh dưới đây bằng 4, 5 câu để tạo thành một câu chuyện (ngắt hoa trong công viên)
Kể lại nội dung mỗi tranh dưới đây bằng 4, 5 câu để tạo thành một câu chuyện: Tranh 1: Vào dịp hè, Lan cùng năm bạn trong lớp đi chơi trong công viên. ...
[Sơ đồ tư duy] Viết đoạn văn kể lại câu chuyện Kiến và Chim Gáy
[Sơ đồ tư duy] Viết đoạn văn kể lại câu chuyện Kiến và Chim Gáy
Vẽ sơ đồ tư duy và dàn bài Viết đoạn văn kể lại câu chuyện Kiến và Chim Gáy lớp 2.   Dàn đoạn Nhiệm vụ Câu hỏi Ví dụ I -Mở đoạn (1 câu) - Giới thiệu sự việc... - Ở...

Đề & bài tập hay