Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Tiếng Việt 2 - KNTT

Viết Chữ hoa Ô, Ơ SGK Tiếng Việt lớp 2

Bài 29: Viết Chữ hoa Ô, Ơ SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống. Tuần 16: Mái ấm gia đình

Câu 1: Viết chữ hoa Ô, Ơ

* Viết chữ hoa Ô

– Cấu tạo: gồm nét cong kín và dấu mũ.

– Cách viết:

Advertisements (Quảng cáo)

+ Bước 1: (Viết như chữ O) Đặt bút trên ĐK dọc 2, giữa hai ĐK ngang 3, 4 viết nét cong kín. Khi chạm điểm đặt bút thì lượn vòng vào trong và dừng bút bên phải ĐK dọc 2, dưới ĐK ngang 3 (ĐK dọc 2 là trục đối xứng của chữ O và nét lượn vòng)

+ Bước 2: Lia bút viết dấu mũ dưới ĐK ngang 4 và đối xứng qua ĐK dọc 2.

* Viết chữ hoa Ơ

Advertisements (Quảng cáo)

– Cấu tạo: gồm nét cong kín và dấu phụ (nét móc trái nhỏ)

– Cách viết:

+ Bước 1: (Viết như chữ O) Đặt bút trên ĐK dọc 2, giữa hai ĐK ngang 3, 4 viết nét cong kín. Khi chạm điểm đặt bút thì lượn vòng vào trong và dừng bút bên phải ĐK dọc 2, dưới ĐK ngang 3 (ĐK dọc 2 là trục đối xứng của chữ O và nét lượn vòng)

+ Bước 2: Lia bút viết nét móc trái dính vào chữ O tại ĐK ngang 3, lưng nét móc trái nhỏ tựa vào ĐK dọc 3.

Câu 2: Viết ứng dụng: Ông bà sum vầy cùng con cháu

Em lần lượt viết các từ trong câu ứng dụng theo thứ tự

Advertisements (Quảng cáo)