Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Tiếng Việt 2 - KNTT

Viết Chữ hoa H. Học thầy không tày học bạn Tiếng Việt 2

Hướng dẫn Viết Chữ hoa H trang 80 SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống. Tuần 10: Niềm vui tuổi thơ

Câu 1: Viết chữ hoa H

– Cấu tạo: gồm nét cong trái, nét khuyết dưới, nét khuyết trên, nét móc phải và nét thẳng đứng.

Advertisements (Quảng cáo)

– Cách viết:

+ Bước 1: Đặt bút trên ĐK ngang 3, trước ĐK dọc 2, viết nét cong trái, hơi lượn lên trước khi dùng dưới ĐK ngang 4 và trên ĐK dọc 2.

+ Bước 2: Không nhấc bút, hơi lượn sang trái viết nét khuyết dưới liền mạch với nét khuyết trên, đến gần cuối nét khuyết thì lượn lên viết nét móc phải, dừng bút bên phải ĐK dọc 3, giữa ĐK ngang 1 và 2 (khoảng cách giữa 2 nét khuyết bằng 0.5 ô li, 2 đầu khuyết cân đối với nhau)

+ Bước 3: Lia bút đến dưới ĐK ngang 3, viết nét thẳng đứng (ngắn) cắt giữa đoạn nối 2 nét khuyết.

Câu 2: Viết ứng dụng Học thầy không tày học bạn

Em viết lần lượt các từ trong câu ứng dụng theo thứ tự

Advertisements (Quảng cáo)