Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Tiếng Việt 2 - KNTT

Viết: Chữ hoa C. Viết ứng dụng Có công mài sắt có ngày nên kim

Hướng dẫn Viết: Chữ hoa C. Viết ứng dụng Có công mài sắt có ngày nên kim Tiếng Việt lớp 2 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống.

Câu 1: Viết chữ hoa C

Em quan sát chữ viết mẫu trong sách, chú ý thứ tự các nét.

Advertisements (Quảng cáo)

Cấu tạo: gồm nét cong trái và nét cong phải.

Cách viết: Đặt bút trên ĐK dọc 2, dưới ĐK ngang 4, viết một nét cong trái nhỏ phía trên ĐK ngang 2, lượn vòng lên chạm ĐK dọc 3 viết tiếp nét cong trái lớn liền mạch với nét cong phải và dừng bút bên phải ĐK dọc 2, dưới ĐK ngang 2 (Chỗ bắt đầu viết nét cong trái lớn phải ngang bằng với điểm đặt bút)

Câu 2: Viết ứng dụng: Có công mài sắt, có ngày nên kim.

Em viết lần lượt các từ của câu ứng dụng.

Advertisements (Quảng cáo)