Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Tiếng Việt 2 - KNTT

Đọc mở rộng Chủ đề Hoạt động thể thao Tiếng Việt 2 Kết nối tri thức

Giải bài Đọc mở rộng Chủ đề Hoạt động thể thao trang 38 SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu 1: Tìm đọc một bài viết về hoạt động thể thao.

Một bài viết về hoạt động thể thao mà em được đọc là: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Câu 2: Kể cho các bạn nghe điều thú vị em đọc được.

Advertisements (Quảng cáo)

Em hãy kể những điều thú vị em đọc được từ bài viết đó dựa trên các gợi ý sau:

Advertisements (Quảng cáo)

– Tên bài viết

– Tác giả

– Nội dung gì?

– Em học được điều gì sau khi đọc bài viết đó?

        Bài viết mà em được đọc về hoạt động thể thao đó là Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong bài viết, Bác Hồ đã kêu gọi mọi người chăm tập thể dục thể thao. Bởi vì tập thể dục rất tốt cho sức khỏe, có sức khỏe thì làm việc gì cũng được. Sau khi đọc xong bài viết, em đã tự hứa với mình là cần cố gắng rèn luyện sức khỏe nhiều hơn nữa.

Advertisements (Quảng cáo)