Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Tiếng Việt 2 - CTST

Viết chữ hoa G. Gọi dạ bảo vâng trang 59 SGK Tiếng Việt 2 Chân trời sáng tạo

Làm bài Viết chữ hoa G. Gọi dạ bảo vâng trang 59 SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo. Bài 1 Tuần 7: Ông bà yêu quý

Câu 1: Viết chữ hoa G

Em quan sát chữ viết mẫu trong sách, chú ý thức tự viết các nét.

Advertisements (Quảng cáo)

– Cấu tạo: gồm nét cong trái và nét khuyết dưới.

– Cách viết:

+ Bước 1: Đặt bút trên ĐK dọc 2, dưới ĐK ngang 4 (phía trên), viết một nét cong trái nhỏ (lưng chạm ĐK dọc 1), lượn vòng lên chạm ĐK dọc 3 viết liền mạch nét cong trái lớn, dừng bút tại giao điểm của ĐK ngang 2 (phía trên) và ĐK dọc 3 (chỗ bắt đầu viết nét cong trái lớn phải ngang bằng với điểm đặt bút).

Advertisements (Quảng cáo)

+ Bước 2: Không nhấc bút, viết tiếp nét khuyết dưới và dừng bút trước ĐK dọc 4, dưới ĐK ngang 2 (phía trên).

Câu 2: Viết ứng dụng Gọi dạ bảo vâng

Em đọc trước câu ứng dụng

Em viết lần lượt các từ trong câu ứng dụng theo thứ tự.

Advertisements (Quảng cáo)