Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Tiếng Việt 2 - CTST

Vận dụng: Đọc bài thơ về gia đình Tiếng Việt lớp 2 Chân trời sáng tạo

Trả lời câu hỏi Vận dụng: Đọc bài thơ về gia đình trang 65 SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo. Tuần 7: Ông bà yêu quý 

Câu 1: Đọc một bài thơ về gia đình

a. Chia sẻ về bài thơ đã đọc.

b. Viết vào Phiếu đọc sách những điều em đã chia sẻ.

Em chia sẻ về bài thơ em đọc dựa trên các nội dung:

Advertisements (Quảng cáo)

– Tên bài thơ

– Tác giả

Advertisements (Quảng cáo)

– Hình ảnh em thích

Bài thơ mà em vừa đọc có tên là “Mẹ” của tác giả Trần Quốc Minh. Hình ảnh em thích nhất là hình ảnh “Mẹ là ngọn gió của em suốt đời”. Đây là hình ảnh đẹp cho em cảm nhận sâu sắc hơn nữa về tình yêu, sự hi sinh, sự quan tâm chăm sóc mà người mẹ dành cho mỗi người con của mình.

Câu 2: Chia sẻ với bạn những điều em sẽ viết trong bưu thiếp tặng người thân.

Gợi ý:

Nội dung có thể viết trong bưu thiếp: báo tin, chúc mừng, mời,…

Advertisements (Quảng cáo)