Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Tiếng Việt 2 - CTST

Mở rộng vốn từ gia đình (tiếp theo) Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo

Trả lời câu hỏi 3, 4 trang 54, 55 SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo: Mở rộng vốn từ gia đình (tiếp theo) Tuần 6: Bố mẹ yêu thương

Câu 3: Tìm từ ngữ chỉ người trong gia đình (theo mẫu)

M: ông bà, anh em,…

Một số từ ngữ chỉ người trong gia đình đó là: bố, mẹ, cô, dì, chú, bác, cậu, mợ,…

Câu 4: Thực hiện các yêu cầu dưới đây:

a. Chọn từ ngữ trong khung phù hợp với mỗi chỗ trống:

Advertisements (Quảng cáo)

Hằng ngày, ……… đi làm, còn ……… tôi đi học. Cuối tuần, bố mẹ đưa chúng tôi đến thăm ………. Cả nhà quây quần vui vẻ.

Advertisements (Quảng cáo)

b. Ngắt đoạn văn sau thàng 3 câu rồi viết lại cho đúng chính tả:

Ông tôi năm nay đã ngoài sáu mươi tuổi ông thường kể cho anh em tôi những câu chuyện thú vị chúng tôi rất yêu quý ông.

a. Hằng ngày, bố mẹ đi làm, còn chị em tôi đi học. Cuối tuần, bố mẹ đưa chúng tôi đến thăm ông bà. Cả nhà quây quần vui vẻ.

b. Ông tôi năm nay đã ngoài sáu mươi tuổi. Ông thường kể cho anh em tôi những câu chuyện thú vị. Chúng tôi rất yêu quý ông.

Advertisements (Quảng cáo)