Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Tiếng Việt 2 - Cánh Diều

Trao đổi: Cùng bạn hỏi đáp về thời khoá biểu ngày mai

Bài 10: Vui đến trường. Bài Trao Đổi – Thời khóa biểu trang 84 SGK Tiếng Việt lớp 2 – Cánh Diều.

Câu 1: Đọc thời khoá biểu sau theo từng ngày (thứ – buổi – tiết):

(M) Thứ Hai: Buổi sáng: Tiết 1 – Hoạt động trải nghiệm. Tiết 2 – Tiếng Việt…

                 Buổi chiều: Tiết 1- Giáo dục thể chất. Tiết 2…

– Thứ hai:

+ Buổi sáng: Tiết 1 – Hoạt động trải nghiệm, Tiết 2 – Tiếng Việt, Tiết 3 – Tiếng Việt, Tiết 4 – Toán

+ Buổi chiều: Tiết 1 – Giáo dục thể chất, Tiết 2 – Ngoại ngữ, Tiết 3 – Tự học có hướng dẫn

– Thứ ba:

+ Buổi sáng: Tiết 1 – Toán, Tiết 2 – Tiếng Việt, Tiết 3 – Tiếng Việt, Tiết 4 – Đạo đức

+ Buổi chiều: Tiết 1 – Tự nhiên và xã hội, Tiết 2 – Tự học có hướng dẫn, Tiết 3 – Hoạt động trải nghiệm

– Thứ tư:

+ Buổi sáng: Tiết 1 – Tiếng Việt, Tiết 2 – Tiếng Việt, Tiết 3 – Toán, Tiết 4 – Tự học có hướng dẫn

+ Buổi chiều: Tiết 1 – Toán, Tiết 2 – Tự học có hướng dẫn, Tiết 3 – Tự học có hướng dẫn

Advertisements (Quảng cáo)

– Thứ năm:

+ Buổi sáng: Tiết 1 – Tự nhiên và xã hội, Tiết 2 – Toán, Tiết 3 – Tiếng Việt, Tiết 4 – Tiếng Việt

+ Buổi chiều: Tiết 1 – Ngoại ngữ, Tiết 2 – Giáo dục thể chất, Tiết 3 – Tự học có hướng dẫn

– Thứ sáu:

+ Buổi sáng: Tiết 1 – Toán, Tiết 2 – Tiếng Việt, Tiết 3 – Tiếng Việt, Tiết 4 – Âm nhạc

+ Buổi chiều: Tiết 1 – Tự học có hướng dẫn, Tiết 2 – Hoạt động trải nghiệm, Tiết 3 – Tự học có hướng dẫn

Câu 2: Cùng bạn hỏi đáp về thời khoá biểu ngày mai (theo thời khoá biểu trên hoặc thời khoá biểu của lớp em).

(M)

Advertisements (Quảng cáo)

– Ngày mai là thứ mấy?

– Ngày mai có những môn học nào?

– Bạn cần chuẩn bị những gì cho các tiết học ngày mai (làm bài tập, mang sách vở, đồ dùng học tập,…)?

Ví dụ: Dựa vào thời khóa biểu ở bài 1:

– Bạn: Ngày mai là thứ mấy cậu nhỉ?

– Tôi: Mai là thứ ba.

– Bạn: Thứ ba có những môn gì nhỉ?

– Tôi: Thứ ba sáng có Toán, Tiếng Việt, Tiếng Việt, Đạo đức còn chiều có Tự nhiên xã hội, Tự học có hướng dẫn, Hoạt động trải nghiệm.

– Bạn: Ngày mai có bài tập gì cần chuẩn bị không cậu?

– Tôi: Mai có bài tập chính tả và phiếu bài tập toán phải hoàn thành trước khi đến lớp thôi cậu.

Câu 3: Em muốn học và tham gia những hoạt động nào trong các tiết Tự học có hướng dẫn?

– Em muốn học môn học tự chọn nào?

– Em muốn tham gia những hoạt động vui chơi, giải trí nào?

– Em muốn dành những tiết Tự học có hướng dẫn còn lại để rèn luyện thêm về môn học nào?

Ví dụ:

– Em muốn học môn tự chọn là Âm nhạc.

– Em thích tham gia những hoạt động tập thể về ca hát, nhảy múa hoặc chơi trò chơi như kéo co, đá cầu,…

– Em muốn dành những tiết Tự học có hưỡng dẫn còn lại để rèn luyện thêm về môn Tiếng Việt.

Advertisements (Quảng cáo)