Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Tiếng Việt 2 - Cánh Diều

Bài viết 1: Nghe viết Bé Hoa

Bài 16: Anh em thuận hòa – Bài viết 1 Nghe viết: Bé Hoa trang 129 SGK Tiếng Việt 2 – Cánh Diều.

Câu 1: Nghe – viết:

Bé Hoa

Bây giờ, Hoa đã là chị rồi. Mẹ có thêm em Nụ. Em Nụ môi đỏ hồng, trông yêu lắm. Em đã lớn lên nhiều. Em ngủ ít hơn trước. Có lúc, mắt em mở to, tròn và đen láy. Hoa yêu em và rất thích đưa võng ru em ngủ.

Theo VIỆT TÂM

Câu 2: Chọn chữ hoặc vần phù hợp với ô trống rồi giải câu đố:

a) Chữ l hay n?

Chân đen mình trắng

Đứng □ắng giữa đồng

□àm bạn nhà □ông

Thích mò tôm cá.

(Là con gì?)

b) Chữ i hay ?

Cá gì đầu bẹp có râu

Cả đời ch□`m dưới bùn sâu k□’m mồi?

(Là con gì?)

c) Vần ăc hay ăt?

Thường có mٜ ở sân trường

Cùng em năm tháng thân thương bạn bè.

Nấp trong tán lá tiếng ve

Advertisements (Quảng cáo)

S□’ hoa đỏ rực gọi hè đến mau.

(Là cây gì?)

a) Chữ l hay n?

Chân đen mình trắng

Đứng nắng giữa đồng

Làm bạn nhà nông

Thích mò tôm cá.

=> Đáp án: con cò

b) Chữ i hay ?

Cá gì đầu bẹp có râu

Cả đời chìm dưới bùn sâu kiếm mồi?

Advertisements (Quảng cáo)

=> Đáp án: cá trê

c) Vần ăc hay ăt?

Thường có mặt ở sân trường

Cùng em năm tháng thân thương bạn bè.

Nấp trong tán lá tiếng ve

Sắc hoa đỏ rực gọi hè đến mau.

=> Đáp án: cây phượng

Câu 3: Tìm các tiếng:

a. Bắt đầu bằng l hoặc n, có nghĩa như sau:

– Trái ngược với lạnh

Không quen

b. Chứa vần in hoặc iên, có nghĩa như sau:

– Trái ngược với dữ

Quả (thức ăn) đến độ ăn được

c. Chứa vần ăc hoặc ăt, có nghĩa như sau:

– Trái ngược với (dao, kéo) lụt (cùn)

– Dùng dao hoặc kéo làm đứt một vật

a. Bắt đầu bằng l hoặc n, có nghĩa như sau:

– Trái ngược với lạnh: nóng

Không quen: lạ

b. Chứa vần in hoặc iên, có nghĩa như sau:

– Trái ngược với dữ: hiền

Quả (thức ăn) đến độ ăn được: chín

c. Chứa vần ăc hoặc ăt, có nghĩa như sau:

– Trái ngược với (dao, kéo) lụt (cùn): sắc

– Dùng dao hoặc kéo làm đứt một vật: cắt, chặt

Câu 4: Tập viết

a. Viết chữ hoa O

b. Viết ứng dụng Ong chăm tìm hoa lấy mật

– Cấu tạo: gồm nét cong kín

– Cách viết: Đặt bút trên ĐK dọc 2, giữa hai ĐK ngang 3, 4 viết nét cong kín. Khi chạm điểm đặt bút thì lượn vòng vào trong và dừng bút bên phải ĐK dọc 2, dưới ĐK ngang 3 (ĐK dọc 2 là trục đối xứng của chữ O và nét lượn vòng)

Advertisements (Quảng cáo)