Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Tiếng Anh 2 - KNTT

Lesson 1 Unit 2 In the backyard – Tiếng Anh lớp 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hướng dẫn làm bài Lesson 1 Unit 2. In the backyard trang 9 SGK Tiếng Anh lớp 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

1. Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại.) 

 

– bike: xe đạp

– kitten: mèo con

Advertisements (Quảng cáo)

– kite: con diều, cánh diều

2. Point and say.

(Chỉ và nói.)

Advertisements (Quảng cáo)

– bike: xe đạp

– kitten: mèo con

– kite: con diều, cánh diều

Từ vựng

1. bike” xe đạp” /baɪk/”

2. kitten” mèo con” /ˈkɪtn/”

3. kite” con diều, cánh diều” /kaɪt/”

Advertisements (Quảng cáo)