Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Bài tập Toán lớp 2

Bài 1, 2, 3 trang 85 Toán 2: Bài ôn tập về hình học

CHIA SẺ
Bài ôn tập về hình học.Giải bài 1, 2, 3 trang 85 SGK Toán 2. Mỗi hình dưới đây là hình gì?;  Nêu tên ba điểm thẳng hàng ( dùng thước thẳng để kiểm tra )

Bài 1: Mỗi hình dưới đây là hình gì?

a) Hình tam giác                   b) Hình tứ giác              c) Hình tứ giác.

d) Hình vuông                      c) Hình chữ nhật            g) Hình vuông.

Bài 2: a) Vẽ đoạn thẳng có độ dài 8cm.

b) Vẽ đoạn thẳng có độ dài 1dm.

a) Dùng thước có vạch chia xăngtimét, chấm điểm ở vạch 0 và điểm ở vạch 8, sau đó nối hai điểm đó lại.

b) Dùng thước có vạch chia xăngtimét, chấm điểm ở vạch 0 và điểm ơ vạch 10, sau đó nối hai điểm đó lại.

Bài 3:  Nêu tên ba điểm thẳng hàng ( dùng thước thẳng để kiểm tra )

Ba điểm A, B, E thẳng hàng.

Ba điểm D, E, C thẳng hàng

Ba điểm D, B, I thằng hàng.