Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Family & Friends Special Grade 2 (Lớp 2)

Lesson Three: Song Unit 2 – Family & Friends Special Edittion Grade 2: Listen and sing.

Unit 2: Playtime! – Family & Friends Special Edittion Grade 2. Giải bài tập Lesson Three: Song Unit 2 – Family & Friends Special Edittion Grade 2. Listen and sing.

1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen

Script:

kite: diều

bike: xe đạp

train: tàu

2. Listen and sing.

Click here to listen

3. Sing and do.

 Script:

Toys, toys, toys, toys!

Advertisements (Quảng cáo)

Toys, toys, toys, toys,

Toys, toys, toys!

This is my big red kite,

My big red kite.

My big red kite.

This is my big red kite,

Advertisements (Quảng cáo)

I love toys!

Toys, toys, toys, toys,…

This is my big blue bkie , …

Toys, toys , toys, toys …

This is my big green train, …

Dịch:

Đồ chơi, đồ chơi, đồ chơi, đồ chơi!

Đồ chơi, đồ chơi, đồ chơi, đồ chơi,

Đồ chơi, đồ chơi, đồ chơi!

Đây là cánh diều lớn đỏ của tôi,

Cánh diều lớn màu đỏ của tôi,

Cánh diều lớn màu đỏ của tôi,

Tôi thích đồ chơi!

Đồ chơi, đồ chơi, đồ chơi, đồ chơi…

Đây là chiếc xe đạp lớn màu xanh nươc biển của tôi …

Đồ chơi, đồ chơi, đồ chơi, đồ chơi…

Đây là đoàn tàu lớn màu xanh lá cây của tôi …

Advertisements (Quảng cáo)