Trang Chủ Lớp 12 Đề thi học kì 1 lớp 12

Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Toán lớp 12 năm 2019 – THPT Nguyễn Khuyến: Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = x³ + 3x² + 2 tại điểm có hoành độ bằng -2 là y = 6?

CHIA SẺ

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 12 trường THCS THPT Nguyễn Khuyến, TPHCM, đề thi có đáp án chi tiết các em cùng tham khảo.

Câu 1. Hàm số y = x³ + 3x² + 2 có điểm cực đại là:

A. 0     B. 6      C. 2       D. -2

Câu 2: Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = x³ + 3x² + 2 tại điểm có hoành độ bằng -2 là

A. y = 0      B. y = 6       C. y = x      D. y = x+2

Câu 3: Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như hình vẽ. Hàm số y = f(x) nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

Đáp án đề kiểm tra giữa kì 1 môn Toán lớp 12 năm 2019 – THPT Nguyễn Khuyến