Trang Chủ Bài tập SGK lớp 12 Bài tập Công nghệ 12

Bài 19. Máy thu thanh – Công nghệ 12: Nêu chức năng và giải thích nguyên lí làm việc của khối tách sóng trong máy thu thanh.

Bài 19 Công nghệ lớp 12: Máy thu thanh. Giải câu 1, 2 trang 78 . Trình bày các khối cơ bản của một máy thu thanh AM…

Câu 1: Trình bày các khối cơ bản của một máy thu thanh AM.

+ Khối chọn sóng : điều chỉnh cộng hưởng chọn sóng cao tần cần thu.

+ Khối khuếch đại cao tần : khuếch đại tín hiệu cao tần nhận được.

+ Khối dao động ngoại sai : Tạo sóng cao tần trong máy fd > ft sóng định thu là 465kHzhoặc 455kHz

Quảng cáo - Advertisements

+ Khối trộn sóng : Trộn sóng ft và fd cho ra sóng fd – ft gọi sóng trung tần.

+ Khối khuếch đại trung tần : khuếch đại tín hiệu trung tần.

+ Khối tách sóng : Tách, lọc tín hiệu âm tần ra khỏi sóng mang trung tần.

+ Khối khuếch đại âm tần : khuếch đại tín hiệu âm tần để phát ra loa.

+ Khối nguồn : cung cấp điện cho máy.


Câu 2: Nêu chức năng và giải thích nguyên lí làm việc của khối tách sóng trong máy thu thanh.

Chức năng: Điều chỉnh cộng hưởng để lựa chọn lấy sóng cao tần thu trong vô vàn các sóng trong không gian.

Nguyên lí làm việc: Tách, lọc tín hiệu âm tần ra khỏi sóng mang trung tần.

Điôt Đ tách sóng xoay chiều thành sóng một chiều, tụ lọc bỏ thành phần tần số cao và  giữ lại đường bao có tần số thấp là âm tần.

Quảng cáo - Advertisements