SBT Toán 11

Trang Chủ Sách bài tập lớp 11 SBT Toán 11
Bài 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 trang 140 SBT Hình học 11: Tính góc giữa hai đường thẳng AB và SC ?
Bài 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 trang 140 SBT Hình học 11: Tính góc giữa hai đường thẳng AB và SC ?
Bài 2 Hai đường thẳng vuông góc Sách bài tập Hình học 11. Giải bài 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 trang 140 . Câu 3.8: Cho tứ diện ABCD. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Chứng minh...
Bài 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 trang 132 SBT Hình học 11: Chứng minh hai tam giác PQRvà P’Q’R’ có trọng tâm trùng nhau ?
Bài 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 trang 132 SBT Hình học 11: Chứng minh hai tam giác PQRvà P’Q’R’ có trọng tâm trùng nhau ?
Bài 1 Vecto trong không gian Sách bài tập Hình học 11. Giải bài 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 trang 132. Câu 3.4: Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ có độ dài cạnh bên bằng a...; Chứng minh hai tam...
Bài 3.1, 3.2, 3.3 trang 131 SBT Hình học 11: Chứng minh rằng ba vectơ PQ , PM , PN đồng phẳng ?
Bài 3.1, 3.2, 3.3 trang 131 SBT Hình học 11: Chứng minh rằng ba vectơ PQ , PM , PN đồng phẳng ?
Bài 1 vecto trong không gian Sách bài tập Hình học 11.Giải bài 3.1, 3.2, 3.3 trang 131. Câu 3.1: Cho hình lập phương ABCDA’B’C’D’ cạnh a. Gọi O và O’ theo thứ tự là tâm của hai hình...
Bài 2.52, 2.53, 2.54 trang 87 SBT Hình học 11: Xác định thiết diện do mặt phẳng (EFG) cắt hình chóp ?
Bài 2.52, 2.53, 2.54 trang 87 SBT Hình học 11: Xác định thiết diện do mặt phẳng (EFG) cắt hình chóp ?
Bài đề toán tổng hợp SBT Toán lớp 11. Giải bài 2.52, 2.53, 2.54 trang 87. Câu 2.52: Cho hình chóp S.ABCD. Gọi E, F, G lần lượt là các điểm thuộc miền trong các tam giác SAB, SBC, SCD...; ...
Bài 2.49, 2.50, 2.51 trang 86 SBT Hình học 11: Xác định thiết diện tạo bởi mặt phẳng (MNP) cắt tứ diện ABCD ?
Bài 2.49, 2.50, 2.51 trang 86 SBT Hình học 11: Xác định thiết diện tạo bởi mặt phẳng (MNP) cắt tứ diện ABCD ?
Bài đề toán tổng hợp Sách bài tập Hình học 11. Giải bài 2.49, 2.50, 2.51 trang 86. Câu 2.49: Cho tứ diện ABCD. Trên ba cạnh AB, AC, AD lần lượt lấy các điểm B’, C’, D’ sao...
Bài 2.41, 2.42, 2.43, 2.44 trang 85 SBT Hình học 11: Chứng minh rằng đường thẳng MN song song với mặt phẳng (ACB’) ?
Bài 2.41, 2.42, 2.43, 2.44 trang 85 SBT Hình học 11: Chứng minh rằng đường thẳng MN song song với mặt phẳng (ACB’) ?
Bài ôn tập chương II đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song SBT Toán lớp 11. Bài 2.41, 2.42, 2.43, 2.44 trang 85. Câu 2.41: Chứng minh rằng đường thẳng MN song song với mặt...
Bài 2.37, 2.38, 2.39, 2.40 trang 84 Sách BT Hình học 11: Chứng minh rằng AB’, BM và CD đồng quy tại một điểm ?
Bài 2.37, 2.38, 2.39, 2.40 trang 84 Sách BT Hình học 11: Chứng minh rằng AB’, BM và CD đồng quy tại một điểm ?
Bài ôn tập chương II đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song Sách bài tập Hình học 11. Giải bài 2.37, 2.38, 2.39, 2.40 trang 84 . Câu 2.37: Chứng minh rằng ...; Chứng minh...
Bài 2.35, 3.36 trang 83 SBT Hình học 11:  Hãy vẽ hình biểu diễn của một đường tròn cùng với hai đường kính vuông góc của đường tròn đó?
Bài 2.35, 3.36 trang 83 SBT Hình học 11:  Hãy vẽ hình biểu diễn của một đường tròn cùng với hai đường kính vuông góc của đường tròn đó?
Bài 5 phép chiếu song song, hình biểu diễn của một hình không gian SBT Toán lớp 11. Giải bài 2.35, 3.36 trang 83. Câu 2.32: Hãy vẽ hình biểu diễn của một đường tròn cùng với hai đường...
Bài 2.32, 2.33, 2.34 trang 83 SBT Hình học 11: Hình chiếu song song của hai đường thẳng cắt nhau có song song với nhau hay không?
Bài 2.32, 2.33, 2.34 trang 83 SBT Hình học 11: Hình chiếu song song của hai đường thẳng cắt nhau có song song với nhau hay không?
Bài 5 phép chiếu song song, hình biểu diễn của một hình không gian Sách bài tập Hình học 11. Giải bài 2.32, 2.33, 2.34 trang 83. Câu 2.32: Hình chiếu so H ng song của hai đường thẳng...
Bài 2.30, 2.31 trang 81 SBT Hình học 11: Gọi I là trung điểm của MN. Tìm tập hợp các điểm I khi AM = BN ?
Bài 2.30, 2.31 trang 81 SBT Hình học 11: Gọi I là trung điểm của MN. Tìm tập hợp các điểm I khi AM = BN ?
Bài 4 hai mặt phẳng song song SBT Toán lớp 11. Giải bài 2.30, 2.31 trang 81. Câu 2.30: Cho tứ diện ABCD. Gọi I và J lần lượt là hai điểm di động trên các cạnh AD và BC...