Hóa lớp 11

Trang Chủ Lớp 11 Hóa lớp 11
Thi học kì 2 Hóa học 11: Một hợp chất (X) mạch hở, có công thức phân tử là C4H8. Công thức cấu tạo của (X) là
Thi học kì 2 Hóa học 11: Một hợp chất (X) mạch hở, có công thức phân tử là C4H8. Công thức cấu tạo...
Đề kiểm tra học kì 2 môn Hóa học lớp 11: Khi đun nóng hỗn hợp ancol etylic và butan-2-ol ở (170^circ C) và H2SO4 đặc làm xúc tác thì thu được tối đa bao...
Đề thi Hóa học 11 học kỳ 2: Công thức cấu tạo nào sau đây là phù hợp với tên gọi: 1-brom-2-clo-3-mrtylpentan?
Đề thi Hóa học 11 học kỳ 2: Công thức cấu tạo nào sau đây là phù hợp với tên gọi: 1-brom-2-clo-3-mrtylpentan?
Đề thi và kiểm tra học kì 2 môn Hóa học lớp 11: Oxi hóa hoàn toàn môt ancol đa chức (X) thu được CO2 và hơi nước theo tỉ lệ khối lượng là 44...
Kiểm tra chất lượng học kì 2 Hóa lớp 11: Phản ứng dùng để điều chế CH4 trong phòng thí nghiêm là
Kiểm tra chất lượng học kì 2 Hóa lớp 11: Phản ứng dùng để điều chế CH4 trong phòng thí nghiêm là
Đề kiểm tra môn hóa học lớp 11 học kì 2: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai hiđrocacbon có số mol bằng nhau và phân tử khối kém nhau 14 u thu được m...

Đề & bài tập hay