Soạn văn lớp 11

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 11 Soạn văn lớp 11
Soạn bài Kiểm tra tổng hợp cuối năm Văn 11: Quan điểm về chọn nghề nghiệp trong tương lai?
Soạn bài Kiểm tra tổng hợp cuối năm Văn 11: Quan điểm về chọn nghề nghiệp trong tương lai?
Soạn bài Kiểm tra tổng hợp cuối năm Văn 11: Chọn nghề kiếm được nhiều tiền: ưu thế của sự lựa chọn này là nó sẽ đảm bảo cho tương lai một cuộc sống ổn định và dư dật về...
Soạn bài Ôn tập phần làm văn Văn 11: Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận
Soạn bài Ôn tập phần làm văn Văn 11: Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận
Soạn bài Ôn tập phần làm văn. Soạn văn bài Ôn tập phần làm văn,SGK Ngữ văn 11 tập 2. Câu 2: Các sự vật, hiên tượng, tác phẩm... gọi chung là đối tượng mang ra so sánh phải...
Soạn bài Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận Văn 11: Xác định chủ đề và mục đích của văn bản
Soạn bài Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận Văn 11: Xác định chủ đề và mục đích của văn bản
Soạn bài Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận Văn 11. Câu 1: Những nội dung mà bạn học sinh dự định tóm tắt văn bản “Mấy nét về thơ mới trong cách nhìn lại hôm nay” -...
Soạn bài Tóm tắt văn bản nghị luận Văn 11: Mục đích viết văn bản này của nhà chí sĩ Phan Châu Trinh là gì?
Soạn bài Tóm tắt văn bản nghị luận Văn 11: Mục đích viết văn bản này của nhà chí sĩ Phan Châu Trinh là gì?
Soạn bài Tóm tắt văn bản nghị luận Văn 11: Câu 1. Tác giả Phan Châu Trinh thể hiện dũng khí của người yêu nước đề cao tư tưởng đoàn thể vì sự tiến bộ,vạch trần thực trạng đen tối...
Soạn bài Ôn tập phần văn học Văn 11: Thơ mới khác với thơ trung đại thế nào?
Soạn bài Ôn tập phần văn học Văn 11: Thơ mới khác với thơ trung đại thế nào?
Soạn bài Ôn tập phần văn học Văn 11: Câu 1. Thời đại chữ ta nặng tính cộng đồng, xã hội, xem nhẹ tính cá nhân. Thơ trung đại chủ yếu bày tỏ nỗi lòng, chí khí đối với vua,...
Soạn bài Một số thể loại văn học: kịch, nghị luận: Nêu đặc trưng của kịch?
Soạn bài Một số thể loại văn học: kịch, nghị luận: Nêu đặc trưng của kịch?
Soạn bài Một số thể loại văn học: kịch, nghị luận Văn 11: Câu 1. Vở kịch dựa trên xung đột giữa khát vọng yêu đương mãnh liệt với hoàn cảnh thù địch vây hãm. Mối tình của Rô-mê-ô và...
Soạn bài Phong cách ngôn ngữ chính luận (tiếp) Văn 11: Chỉ ra biện pháp tu từ trong đoạn trích chính luận sau
Soạn bài Phong cách ngôn ngữ chính luận (tiếp) Văn 11: Chỉ ra biện pháp tu từ trong đoạn trích chính luận sau
Soạn bài Phong cách ngôn ngữ chính luận (tiếp) Văn 11: Câu 2. Luận cứ: Ở thời điểm nào thì thanh niên cũng gánh vác nhiệm vụ quan trọng của đất nước, thanh niên là rường cột của nước nhà,...
Soạn bài Một thời đại trong thi ca – Hoài Thanh Văn 11: Điều cốt lõi mà thơ mới đã đưa đến cho thi đàn Việt Nam là gì?
Soạn bài Một thời đại trong thi ca – Hoài Thanh Văn 11: Điều cốt lõi mà thơ mới đã đưa đến cho thi đàn Việt Nam là gì?
Soạn bài Một thời đại trong thi ca – Hoài Thanh Văn 11. Câu 1. Ranh giới giữa thơ mới thơ cũ không phải lúc nào cũng rõ ràng, dễ nhận ra: “Trời đất không phải dựng lên cùng một...
Soạn bài Phong cách ngôn ngữ chính luận Văn 11: Phân biệt khái niệm nghị luận và chính luận
Soạn bài Phong cách ngôn ngữ chính luận Văn 11: Phân biệt khái niệm nghị luận và chính luận
Soạn bài Phong cách ngôn ngữ chính luận Văn 11. Câu 1. Bác đã dẫn lời của bản tuyên ngôn độc lập nước Mĩ năm 1776 và tuyen ngôn Nhân quyền và dân quyền của Pháp năm 1791 làm cơ...
Soạn bài Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác (Ph.Ăng-ghen) Văn 11: Bài điếu văn này có thể chia thành mấy phần?
Soạn bài Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác (Ph.Ăng-ghen) Văn 11: Bài điếu văn này có thể chia thành mấy phần?
Soạn bài Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác (Ph.Ăng-ghen) Văn 11: Câu 1. Phần mở đầu gồm đoạn 1 và 2. Đây là phần cho thấy không gian và thời gian liên quan đến sự ra đi của...