Bài tập Hóa 11 Nâng cao

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 11 Bài tập Hóa 11 Nâng cao
Bài 3. Axit, bazơ và muối: Giải bài 8, 9, 10 trang 16 Hóa 11 Nâng cao
Bài 3. Axit, bazơ và muối: Giải bài 8, 9, 10 trang 16 Hóa 11 Nâng cao
Giải bài 8, 9, 10 trang 16 Bài 3. Axit, bazơ và muối SGK Hóa học 11 Nâng cao. Câu 9: Viết biểu thức hằng số phân li axit ({K_a}) hoặc hằng số phân li bazo ({K_b}) cho các trường hợp sau:...
Bài 3. Axit, bazơ và muối: Giải bài 5, 6, 7 trang 16 SGK Hóa học 11 Nâng cao
Bài 3. Axit, bazơ và muối: Giải bài 5, 6, 7 trang 16 SGK Hóa học 11 Nâng cao
Giải bài 5, 6, 7 trang 16 Bài 3. Axit, bazơ và muối SGK Hóa học 11 Nâng cao. Câu 5: Theo thuyết Bron – stêt thì nhận xét nào sau đây là đúng ? Câu 5. Theo thuyết Bron –...
Bài 3. Axit, bazơ và muối: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 16 Hóa 11 Nâng cao
Bài 3. Axit, bazơ và muối: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 16 Hóa 11 Nâng cao
Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 16 - Bài 3. Axit, bazơ và muối SGK Hóa học 11 Nâng cao. Câu 1: Phát biểu các định nghĩa axit và bazơ theo thuyết A-rê-ni-ut và thuyết Bron – stêt....
Bài 2. Phân loại các chất điện li: Giải bài 4, 5, 6, 7 trang 10 Hóa học 11 Nâng cao
Bài 2. Phân loại các chất điện li: Giải bài 4, 5, 6, 7 trang 10 Hóa học 11 Nâng cao
Giải bài 4, 5, 6, 7 trang 10 - Bài 2. Phân loại các chất điện li SGK Hóa học 11 Nâng cao. Câu 4: NaF là chất điện li mạnh, HF là chất điện li yếu. Bằng phương...
Bài 2. Phân loại các chất điện li: Giải bài 1, 2, 3 trang 10 Sách Hóa 11 Nâng cao
Bài 2. Phân loại các chất điện li: Giải bài 1, 2, 3 trang 10 Sách Hóa 11 Nâng cao
Giải bài 1, 2, 3 trang 10 - Bài 2. Phân loại các chất điện li SGK Hóa học 11 Nâng cao. Câu 1: Độ điện li là gì ? Thế nào là chất điện li mạnh, chất điện...
Bài 1. Sự điện li: Giải bài 4, 5, 6, 7 trang 7 SGK Hóa học 11 Nâng cao
Bài 1. Sự điện li: Giải bài 4, 5, 6, 7 trang 7 SGK Hóa học 11 Nâng cao
Giải bài 4, 5, 6, 7 trang 7 Bài 1. Sự điện li SGK Hóa học 11 Nâng cao. Câu 4: Chất nào sau đây không dẫn điện được ? Câu 4. Chất nào sau đây không dẫn điện được ? A....
Bài 1. Sự điện li – Giải bài 1, 2, 3 trang 7 Hóa 11 Nâng cao
Bài 1. Sự điện li – Giải bài 1, 2, 3 trang 7 Hóa 11 Nâng cao
Giải bài 1, 2, 3 trang 7 - Bài 1. Sự điện li SGK Hóa học 11 Nâng cao. Câu 1: Sự điện li, chất điện li là gì ? Những loại chất nào là chất điện li ?...