Trang Chủ Bài tập SGK lớp 11 Bài tập Địa lí 11

Bài 8. Tiết 2: Kinh tế – Địa lí 11: Nêu những nguyên nhân của sự tăng trưởng Liên Bang Nga

CHIA SẺ
Bài 8 Địa lí lớp 11: Tiết 2: Kinh tế. Giải bài 1, 2, 3, bài tập lí thuyết trang 72 . Hãy vẽ biểu đồ hình cột thể hiện sản lượng lương thực của LB Nga qua các năm, rút ra nhận xét..

Dựa vào hình 8.6, hãy nhận xét tốc độ tăng trưởng GDP của LB Nga. Nêu những nguyên nhân của sự tăng trưởng đó.

Để học tốt Địa Lý 11 | Giải bài tập Địa Lý 11

– Tốc độ tăng trưởng:

+ Đầu thập niên 90 và những năm tiếp theo: tốc độ tăng GDP âm.

+ Từ năm 1999 đến nay: tốc độ tăng GDP cao, liên tục và tương đối đều.

– Nguyên nhân:

+ Thực hiện chiến lược kinh tế mới: đưa nền kinh tế từng bước thoát khỏi khủng hoảng, tiếp tục xây dựng nền kinh tế thị trường, mở rộng ngoại giao, coi trọng châu Á, nâng cao đời sống nhân dân, khôi phục lại vị trí cường quốc…

+ Thực hiện nhiều chính sách và biện pháp đúng đắn.


Bài 1 : Trình bày vai trò của LB Nga trong Liên bang Xô viết trước đây và những thành tựu mà LB Nga đạt được sau năm 2000.

* Vai trò của LB Nga trong Liên bang Xô viết trước đây :

– Nhiều ngành công nghiệp của LB Nga chiếm hơn một nửa tỉ trọng của LB Xô viết như : than đá, điện, thép,… thậm chí có nhiều ngành công nghiệp còn chiếm hơn 2/3 sản lượng như : dầu mỏ, khí tự nhiên, gỗ, giấy, xenlulô.

– Nga chiếm ½  sản lượng lương thực của Liên bang Xô viết.

* Thành tựu đạt được sau năm 2000 :

– Đã vượt qua được khủng hoảng, đang trong thế ổn định đi lên.

– Sản lượng kinh tế tăng.

– Đã thanh toán xong các khoản nợ nước ngoài từ thời kì Xô viết, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện.

– Giá trị xuất siêu ngày càng tăng. Dự trữ ngoại tệ đứng thứ tư thế giới.

– Vị thế ngày càng tăng trên trường quốc tế.


Bài 2 : Dựa vào bảng số liệu sau :

SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC CỦA LIÊN BANG NGA.

Năm

1995

1998

1999

2000

2001

2002

2005

Sản lượng

62,0

53,8

64,3

64,3

83,6

92,0

78,2

Hãy vẽ biểu đồ hình cột thể hiện sản lượng lương thực của LB Nga qua các năm, rút ra nhận xét.

a) Vẽ biểu đồ.

b) Nhận xét : Từ năm 1995 đến năm 2005, sản lượng lương thực nhìn chung tăng, nhưng không ổn định, tăng liên tục ở giai đoạn 1998 – 2002.


Bài 3 : Hãy nêu những ngành công nghiệp mà LB Nga đã hợp tác với Việt Nam (trước đây và hiện nay).

-Ngành công nghiệp khai thác khoáng sản :dầu khí, quặng thiếc, quặng vàng,…

-Ngành công nghiệp xây dựng.

-Một số ngành công nghiệp nhẹ : cao su, xà phòng, thuốc lá ,…