Trang Chủ Bài tập SGK lớp 11 Bài tập Địa lí 11

Bài 7 – Địa lí lớp 11 Tiết 3: Thực hành Tìm hiểu về Liên minh châu Âu – ý nghĩa của việc hình thành một EU thống nhất

CHIA SẺ
Bài 7 Địa lí lớp 11: Tiết 3: Thực hành: Tìm hiểu về Liên minh châu Âu. Giải 1, 2, bài tập lí thuyết trang 56 . Tìm hiểu vai trò của EU trong nền kinh tế thế giới..

Bài 1: Tìm hiểu ý nghĩa của việc hình thành một EU thống nhất

a. Thuận lợi

– Tạo điều kiện để hàng hóa, lao động, tiền vốn và các loại dịch vụ (vận tải, bưu chính viễn thông, tư vấn…) được tự do lưu thông trong khắp lãnh thổ.

– Tăng cường hợp tác, liên kết kinh tế (chương trình hợp tác sản xuất máy bay E-bớt, tên lửa A-ri-an), tăng tiềm lực và khả năng cạnh tranh của khối.

– Thúc đẩy nền kinh tế của mỗi thành viên tiếp cận với việc chuyển giao công nghệ, tiền vốn, xóa dần sự cách biệt về trình độ phát triển kinh tế giữa các nước, tiến tới nhất thể hóa EU.

– Việc sử dụng đồng tiền chung ơ-rô tạo thuận lợi cho việc lưu chuyển vốn, đơn hóa công tác kế toán, kiểm toán, hạn chế những rủi ro khi chuyển đổi tiền tệ.

b. Khó khăn

Việc chuyển đổi sang sử dụng đồng ơ-rô đã:

Quảng cáo

– Làm cho nhiều nước mất lợi thế so sánh với đồng tiền các nước trong khu vực trước đây

– Làm cho giá tiêu dùng tăng cao, gây tình trạng lạm phát trong khối.


Bài 2: Tìm hiểu vai trò của EU trong nền kinh tế thế giới.

a. Vẽ biểu đồ thể hiện tỉ trọng GDP, dân số EU và một số nước trên thế giới.

Quảng cáo

Để học tốt Địa Lý 11 | Giải bài tập Địa Lý 11Để học tốt Địa Lý 11 | Giải bài tập Địa Lý 11

b. Nhận xét về vị trí kinh tế của EU trên thị trường quốc tế

– EU chỉ chiếm 2,2% diện tích lục địa của trái đất và 7,1% dân số thế giới, nhưng đã chiếm (năm 2004):

+ 31% tổng GDP của thế giới

+ 37,7% giá trị xuất khẩu của thế giới.

+ 19% mức tiêu thụ năng lượng của toàn thế giới.

+ 26% ô tô của thế giới.

+ Đặc biệt EU chiếm 59% tổng viện trợ của toàn thế giới.

– Nếu so sánh với Hoa Kì và Nhật Bản:

+ Tỉ trọng GDP của EU vượt qua Hoa Kì gần 3% và gần gấp 3 lần GDP của Nhật Bản.

+ Tỉ trọng xuất khẩu của EU gấp hơn 4 lần giá trị xuất khẩu của Hoa Kì và gấp hơn 6 lần giá trị xuất khẩu của Nhật Bản.

Những số liệu trên cho thấy EU là một khối kinh tế ngày càng mạnh và là trung tâm kinh tế đứng đầu thế giới hiện nay.