Trang Chủ Bài tập SGK lớp 11 Bài tập Địa lí 11

Bài 7. Tiết 2: EU – Hợp tác, liên kết để cùng phát triển – Địa lí 11: Các nước EU đã hợp tác với nhau như thế nào trong lĩnh vực giao thông vận tải?

Bài 7 Địa lí lớp 11: Tiết 2: EU – Hợp tác, liên kết để cùng phát triển. Giải bài 1, bài 2, bài 3, bài tập lí thuyết trang 55 Địa lí 11. Bài 2. EU đã thành công như thế nào trong hợp tác phát triển lĩnh vực giao thông vận tải ?.

Hãy phân tích nội dung và lợi ích của bốn mặt tự do lưu thông trong EU.

– Xóa bỏ những trở ngại trong việc phát triển kinh tế trên cơ sở thực hiện bốn mặt của tự do lưu thông: tự do lưu thông con người, tự do lưu thông hàng hóa, tự do lưu thông tiền vốn, tự do lưu thông dịch vụ.

– Thực hiện chung một số chính sách thương mại vớỉ các nước ngoài liên minh châu Âu.

– Tăng cường sức mạnh kinh tế và khả năng cạnh tranh của EU so với các trung kinh tế lớn trên thế giới.

Vì sao có thể nói việc ra đời đồng tiền chung ơ-rô là bựớc tiến mới của sự liên kết EU?

Việc ra đời đồng tiền chung ơ-rô làm:

– Nâng cao sức mạnh của thị trường chung châu Âu.

– Thủ tiêu những rủi ro do chuyển đổi tiền tệ.

– Tạo thuận lợi cho việc chuyển giao vốn trong EU.

– Đơn giản hóa công tác kế toán của các doanh nghiệp đa quôc gia.

Các nước EU đã hợp tác với nhau như thế nào trong lĩnh vực giao thông vận tải?

Advertisements (Quảng cáo)

– Các nước EU hợp tác chặt chẽ với nhau trong việc chê tạo các loại máy bay E-bớt nổi tiếng thế giới.

– Các nước EU đã thành lập Cơ quan Hàng không Vũ trụ châu Âu (ESA). Cơ quan này đã thực hiện các dự án chế tạo tên lửa đẩy A-ri-an và đã đưa lên quỹ đạo hơn 1200 vệ tinh nhân tạo.

– Các nước EU đã hợp tác với nhau trong việc hoàn thành đường hầm giao thông dưới biển Măng-sơ nối liền nước Anh với châu Âu lục địa.

Vì saọ các nước EU phát triển các liên kết vùng?

– Mỗi nước tận dụng được những lợi thế riêng của mình trong phát triển chung.

– Các nước tận dụng được lợi thế của nước khác để cùng phát triển.

Việc hợp tác trong liên kết vùng Ma-xơ Rai-nơ đã đem lại những lợi ích gì?

Advertisements (Quảng cáo)

– Chính quyền và nhân dân ở vùng biên giới cùng nhau thực hiện các dự án chung trong kinh tế, văn hóa, giáo dục, an ninh nhằm tận dụng những lợi thế so sánh riêng của mỗi nước.

– Tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân các nước trong khu vực biên giới.


Bài 1 : Vì sao EU thiết lập thị trường chung trong khối ? Việc hình thành thị trường chung châu Âu và đưa vào sử dụng đồng tiền chung ơ-rô có ý nghĩa như thế nào đối với việc phát triển EU?

* Ý nghĩa :

– Việc hình thành thị trường chung châu Âu :

+ Xóa bỏ những trở ngại trong việc phát triển kinh tế trên cơ sở thực hiện bốn mặt của tự do lưu thông.

+ Thực hiện chung một số chính sách thương mại với các nước ngoài EU.

+ Tăng cường sức mạnh và khả năng cạnh tranh của EU với các trung tâm kinh tế khác trên thế giới.

– Việc sử dụng đồng tiền chung ơ-rô :

+ Nâng cao sức cạnh tranh của EU.

+ Thủ tiêu những rủi ro khi chuyển đổi tiền tệ.

+ Tạo thuận lợi khi chuyển giao vốn trong EU.

+ Đơn giản hóa công tác kế toán của các doanh nghiệp đa quốc gia.


Bài 2 : EU đã thành công như thế nào trong hợp tác phát triển lĩnh vực giao thông vận tải ?

Thành công trong hợp tác sản xuất phương tiện vận tải và thành công trong việc khai thác và sử dụng cơ sở hạ tầng giao thông vận tải.


Bài 3 : Thế nào là liên kết vùng? Qua ví dụ liên kết vùng Ma-xơ Rai-nơ, hãy cho biết ý nghĩa của việc phát triển liên kết vùng trong Liên minh châu Âu.


– Liên kết vùng là từ để chỉ một khu vực biên giới của EU mà ở đó người dân các nước khác nhau tiến hành các hoạt động hợp tác, liên kết sâu rộng về các mặt kinh tế – xã hội, văn hóa trên cơ sở tự nguyện vì những lợi ích chung của các bên tham gia.
– Ý nghĩa của liên kết vùng: tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân các nước trong khu vực biên giới.

Advertisements (Quảng cáo)