Trang Chủ Bài tập SGK lớp 11 Bài tập Địa lí 11

Bài 6. Tiết 2: Kinh tế-Địa lí 11: Dựa vào hình 6.6 hãy trình bày sự phân bố các vùng sản xuất nông nghiệp chính của Hoa Kì

Bài 6 Địa lí lớp 11: Tiết 2: Kinh tế. Giải bài 1, bài 2, bài 3, bài tập lí thuyết trang 44 . Nhận xét xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp và giải thích nguyên nhân..

Dựa vào bảng 6.3 hãy so sánh GDP của Hoa Kì với thế giới và một số châu lục

GDP của Hoa Kì chiếm 28,5% của thế giới, cao gấp 14,8 lần của châu Phi, lớn hơn của châu Á.


Dựa vào hình 6.6 hãy trình bày sự phân bố các vùng sản xuất nông nghiệp chính của Hoa Kì.

– Vùng lâm nghiệp tập trung ở phía tây và một số nơi ở đông nam.

– Vùng trồng lúa mì, ngô, củ cải đường và chăn nuôi bò, lợn tập trung ở trung tâm, phía bắc.

– Vùng trồng lúa gạo và cây ăn quả nhiệt đới ở trung tâm, phía nam; ở Ca-li-phooc-ni-a, duyên hải phía nam, sát vịnh Mê-hi-cô.

– Vùng trồng cây ăn quả và rau xanh ở Ngũ Hổ và ở đông bắc, ở duyên hải phía đông xung quanh thủ đô Oa-sinh-tơn và phía đông Viêc-gi-ni-a, Ca-rô-li-na bắc.

– Vùng trồng lúa mì và chăn nuôi bò ở phía đông.

Advertisements (Quảng cáo)

Nhìn chung, các vùng nông nghiệp của Hoa Kì thường có quy mô lớn, tập trung thành những vành đai phù hợp với điều kiện sinh thái của cây trồng và vật nuôi:

– Phía Bắc là các nông sản ôn đới, phía Nam là các nông sản cận nhiệt đới.

– Phía Đông là các nông sản ưa ẩm, phía Tây là loại nông sản chịu hạn.


Bài 1: Dựa vào bảng 6.3 vẽ biểu đồ so sánh GDP của Hoa Kì với thế giới và một số châu lục.

BẢNG 6.3. GDP CỦA HOA KÌ VÀ MỘT SỐ CHÂU LỤC – NĂM 2004

                                       (Đơn vị: tỉ USD)

Advertisements (Quảng cáo)

Toàn thế giới

40887,8

Hòa Kỳ

11667,5

Châu Âu

14146,7

Châu Á

10092,9

Châu Phi

790,3

Bảng cơ cấu GDP của Hoa Kỳ so với một số châu lục khác

                         (Đơn vị: %)

Toàn thế giới

100%

Hòa Kỳ

28,5%

Châu Âu

34,6%

Châu Á

24,7%

Châu Phi

2%

Châu lục khác

10,2%


Bài 2: 

– Xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành trong công nghiệp: giảm tỉ trọng các ngành luyện kim, dệt, gia công đồ nhựa,… tăng tỉ trọng các ngành hàng không – vũ trụ, điện tử,..

– Do những tiến bộ của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại, Hoa Kì đã đạt được nhiều thành tựu trong sản xuất các vật liệu mới, công nghệ thông tin nên Hoa Kì đã đầu tư phát triển nhiều ngành công nghiệp hiện đại là những ngành có lợi nhuận cao.


Bài 3: Trình bày những nguyên nhân ảnh hưởng đến sự phân hóa lãnh thổ sản xuất nông nghiệp của Hoa Kì.

– Lãnh thổ sản xuất nông nghiệp của Hoa Kì được phân thành các vành đai chuyên canh như: vành đai rau, vành đai lúa mì, vành đai nuôi bò sữa,…

– Nguyên nhân:

+ Do trình độ sản xuất nông nghiệp của Hoa Kì cao.

+ Sản xuất nông nghiệp của Hoa Kì mang tính chất hàng hóa cao.

+ Sản xuất nông nghiệp được sự hỗ trợ của công nghiệp và giao thông vận tải.

Advertisements (Quảng cáo)