Sinh lớp 10

Trang Chủ Lớp 10 Sinh lớp 10
Đề kiểm tra học kì 2 Sinh 10: Bào tử không đựoc coi là bào tử sinh sản
Đề kiểm tra học kì 2 Sinh 10: Bào tử không đựoc coi là bào tử sinh sản
Đề thi và kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn Sinh học: Ở vi sinh vật nhân sơ, sinh sản có sự hình thành vách ngăn là đặc điểm của hình thức sinh sản 1. Bào...
Thi học kì 2 môn Sinh lớp 10: Vi sinh vật nào sau đây sinh sản bằng bào tử đốt?
Thi học kì 2 môn Sinh lớp 10: Vi sinh vật nào sau đây sinh sản bằng bào tử đốt?
Đề thi chất lượng cuối học kì 2 môn Sinh 10: Câu nào sau đây không đúng với ý nghĩa của quá trình nguyên phân? PHẦN I.  TRẮC NGHIỆM( 6 ĐIỂM):  Câu 1: Vi sinh vật nào...
Kiểm tra cuối học kì 2 Sinh 10: HIV gây hội chứng suy giảm miễn dịch
Kiểm tra cuối học kì 2 Sinh 10: HIV gây hội chứng suy giảm miễn dịch
Bài kiểm tra chất lượng học kì 2 môn Sinh lớp 10: Trình tự các giai đoạn mà tế bào trải qua trong khoảng thời gian giữa hai lần nguyên phân liên tiếp được gọi...
Thi học kì 2 Sinh môn 10: Giai đoạn nào của hô hấp tế bào tạo ra nhiều ATP nhất?
Thi học kì 2 Sinh môn 10: Giai đoạn nào của hô hấp tế bào tạo ra nhiều ATP nhất?
Đề thi và kiểm tra học kì 2 môn Sinh lớp 10: Bệnh truyền nhiễm là gì? Kể tên các bệnh truyền nhiễm thường gặp? A. Trắc nghiệm:(3đ) Chọn đáp án đúng 1. O2 được sinh ra...
Đề kiểm tra học kì 2 Sinh 10: Khoảng thời gian từ khi tế bào sinh ra cho đến khi nó phân chia gọi là
Đề kiểm tra học kì 2 Sinh 10: Khoảng thời gian từ khi tế bào sinh ra cho đến khi nó phân chia gọi...
Đề thi và kiểm tra học kì 2 môn Sinh học lớp 10: Thời gian thế hệ của vi khuẩn E.coli là 20 phút, sau bao nhiêu phút thì từ 1 tế bào E.coli sinh...
Quảng cáo


Thi học kì 2 môn Sinh 10: Các phân tử có kích thước lớn không thể lọt qua lỗ màng thì tế bào có thể thực hiện hình thức
Thi học kì 2 môn Sinh 10: Các phân tử có kích thước lớn không thể lọt qua lỗ màng thì tế bào có...
Đề kiểm tra chất lượng học kì 2 môn Sinh 10: Một hợp tử trải qua một số đợt nguyên phân, các tế bào con sinh ra đều tiếp tục nguyên phân 3 lần, số thoi...
Kiểm tra học kì 2 Sinh 10: Vi sinh vật nhân thực có các hình thức sinh sản gồm
Kiểm tra học kì 2 Sinh 10: Vi sinh vật nhân thực có các hình thức sinh sản gồm
Đề kiểm tra học kì 2 môn Sinh lớp 10: Thời gian cần thiết để một tế bào vi sinh vật phân chia hoặc để số tế bào của quần thể sinh vật tăng gấp...
Đề số 1 Đề kiểm tra học kì 2 Sinh 10: Chung cho tất cả các thí sinh
Đề số 1 Đề kiểm tra học kì 2 Sinh 10: Chung cho tất cả các thí sinh
Đề thi và kiểm tra học kì 2 môn Sinh lớp 10: “NST co xoắn cực đại và tập trung thành 2 hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào” là diễn biến...
Đề thi học kì 2 Sinh 10: Năng lượng chủ yếu được tạo ra từ quá  trình hô hấp là
Đề thi học kì 2 Sinh 10: Năng lượng chủ yếu được tạo ra từ quá  trình hô hấp là
Tham khảo đề kiểm tra học kì 2 môn Sinh lớp 10: Bệnh truyền nhiễm lây lan theo các phương thức nào? Làm thế nào để phòng chống bệnh truyền nhiễm? I. Phần trắc nghiệm 1.Sản phẩm ...
Thi học kì 2 môn Sinh 10: Trong kỳ đầu của nguyên phân, nhiễm sắc thể có hoạt động nào sau đây?
Thi học kì 2 môn Sinh 10: Trong kỳ đầu của nguyên phân, nhiễm sắc thể có hoạt động nào sau đây?
Đề kiểm tra học kì 2 môn Sinh học lớp 10: Ở thực vật, pha sáng của quá trình quang hợp diễn ra ở đâu và tạo ra sản phẩm gì? Nếu không có ánh...

Đề & bài tập hay