Trang Chủ Sách bài tập lớp 10 SBT Vật Lý 10

Bài 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 trang 25 SBT Vật Lý 10: Khi một xe buýt tăng tốc đột ngột thì các hành khách như thế nào ?

CHIA SẺ

Bài 10 Ba định luật Niu-ton Sách bài tập Vật lí 10. Giải bài 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 trang 25 Sách bài tập Vật lí 10. Câu 10.1: Câu nào đúng ?…

Bài 10.1: Câu nào đúng ?

Khi một xe buýt tăng tốc đột ngột thì các hành khách

A. dừng lại ngay.

B. ngả người về phía sau.

C. chúi người về phía trước.

D. ngả người sang bên cạnh.

Chọn đáp án B

10.2 Câu nào sau đây là đúng ?

A. Nếu không có lực tác dụng vào vật thì vật không thể chuyển động được.

B. Không cần có lực tác dụng vào vật thì vật vẫn chuyển động tròn đều được.

C. Lực là nguyên nhân duy trì chuyển động của một vật.

D. Lực là nguyên nhân làm biến đổi chuyển động của một vật.

Chọn đáp án D

Bài 10.3: Một vật đang đứng yên. Ta có thể kết luận rằng vật không chịu tác dụng của lực nào được không ?

Không. Vật có thể chịu nhiều lực tác dụng, nhưng các lực này là các lực cân bằng.

Bài 10.4: Một hành khách ngồi ở cuối xe phàn nàn rằng, do lái xe phanh gấp mà một túi sách ở phía trước bay về phía anh ta làm anh ta bị đau. Người đó nói đúng hay sai ?

Sai. Do có quán tính, túi sách bảo toàn vận tốc khi xe dừng lại đột ngột, nên bay về phía đầu xe