Trang Chủ Sách bài tập lớp 10 SBT Địa lí 10

Bài 32. Địa các ngành công nghiệp (tiếp) SBT Địa lớp 10: Công nghiệp thực phẩm có vai trò như thế nào đối với sản xuất nông nghiệp ?

CHIA SẺ
Bài 32: Địa lí các ngành công nghiệp (tiếp) – SBT Địa lớp 10. Giải từ câu 2 đến câu 4, bài tập từ trang 87 – 88 SBT Địa lý 10. Câu 2. Điền nội dung vào các ô trống trong sơ đồ sau :.

Câu 2: Điền nội dung vào các ô trống trong sơ đồ sau :

 

Câu 3: Công nghiệp thực phẩm có vai trò như thế nào đối với sản xuất nông nghiệp ?

Quảng cáo

Vai trò của công nghiệp thực phẩm đối với sản xuất nông nghiệp:

Nguyên liệu chủ yếu là sản phẩm của ngành trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, nên tiêu thụ sản phẩm của nông nghiệp thúc đẩy nông nghiệp phát triển.

Làm tăng giá trị của sản phẩm.

Câu 4: Dựa vào kiến thức đã học, hãy điền tiếp nội dung vào sơ đồ dưới đây để thấy rõ cơ cấu ngành và đặc điểm kinh tế – kĩ thuật của một số ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng chủ yếu.