Trang Chủ Lớp 10 Đề kiểm tra 15 phút lớp 10

Kiểm tra 15 phút Chương II Phần 3 Sinh lớp 10: Nêu ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm đến sinh trưởng cảu VSV?

CHIA SẺ
Nêu ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm đến sinh trưởng cảu VSV? Nhiệt độ ảnh hưởng đến tốc độ của các phản ứng sinh hoá học trong cơ thể, tăng cường hoặc kìm hãm sự sinh sản của vi sinh vật … trong Kiểm tra 15 phút Chương II Phần 3 Sinh lớp 10. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. Nêu ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm đến sinh trưởng cảu VSV?

2. Vì sao nên đun sôi lại thức ăn còn dư trước khi lưu giữ trong tủ lạnh?


1. Nhiệt độ

   – Nhiệt độ ảnh hưởng đến tốc độ của các phản ứng sinh hoá học trong cơ thể, tăng cường hoặc kìm hãm sự sinh sản của vi sinh vật. Nhiệt độ cao thường làm biến tính các loại prôtêin, axit nuclêic.

   – Dựa vào khả năng chịu nhiệt, người ta phân chia vi sinh vật làm 4 nhóm : vi sinh vật ưa lạnh, vi sinh vật ưa ấm, vi sinh vật ưa nhiệt và vi sinh vật ưa siêu nhiệt.

 Độ ẩm

   – “Ở đâu có nước là ở đó có sự sống”, do đó, độ ẩm là một trong những yếu tố tiên quyết phạm vi phân bố của các loài vi sinh vật.

   – Nhìn chung, vi khuẩn là nhóm sinh vật đòi hỏi độ ẩm cao hơn so với nấm men và nấm sợi. Chính vì vậy người ta có thể ức chế sự sinh trưởng của vi sinh vật thông qua việc điều chỉnh độ ẩm của môi trường mà chúng đang sinh sống.

2. Sau khi ăn, các thức ăn thừa đã nhiễm khuẩn, do đó trước khi cho vào tủ lạnh cất giữ cần đun sôi lại để diệt khuẩn. Có như vậy mới hạn chế sự phát triển của vi khuẩn và giữ thức ăn được lâu hơn và tốt hơn.