Trang Chủ Lớp 10 Đề kiểm tra 15 phút lớp 10

Đề kiểm tra 15 phút lớp 10 Chương II Phần 3 Sinh học 10: Nêu ảnh hưởng của pH và ánh sáng đến sự sinh trưởng của VSV?

CHIA SẺ
Nêu ảnh hưởng của pH và ánh sáng đến sự sinh trưởng của VSV? Độ pH ảnh hưởng đến tính thấm qua màng, hoạt động chuyển hoá vật chất trong tế bào, hoạt tính enzim, sự hình thành ATP,… trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 10 Chương II Phần 3 Sinh học 10. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. Nêu ảnh hưởng của pH và ánh sáng đến sự sinh trưởng của VSV?

2. Trong đường ruột của người có nguồn dưỡng chất vô cùng dồi dào nhưng tạì sao các vi sinh vật khu trú vẫn không thể sinh sản với tốc độ cực đại như nuôi cấy liên tục?


1.* pH

   – Độ pH ảnh hưởng đến tính thấm qua màng, hoạt động chuyển hoá vật chất trong tế bào, hoạt tính enzim, sự hình thành ATP,…

   – Dựa vào mức độ thích nghi với pH của môi trường, người ta phân chia vi sinh vật thành 3 nhóm chính: vi sinh vật ưa axit, vi sinh vật ưa kiềm và vi sinh vật ưa pH trung tính.

* Ánh sáng

   – Ánh sáng là nhu cầu thiết yếu của những sinh vật quang tự dưỡng, quang dị dưỡng. Ngoài ra, ánh sáng còn tác động đến sự hình thành bào tử sinh sản, tổng hợp sắc tố, chuyển động hướng sáng,…

   – Bức xạ ánh sáng có thể tiêu diệt hoặc ức chế hoạt động của vi sinh vật. Ví dụ : tia Rơn ghen có thể làm ion hoá các prôtêin và axit nuclêic của vi sinh vật khiến chúng bị đột biến hoặc bị huỷ hoại.

2. Khi nuôi cấy liên tục, mỗi môi trưởng chỉ tạo điều kiện cho sự phát triển của một loài/chủng vi sinh vật duy nhất nhằm tập trung thu sinh khối từ loài/chủng đó. Ngược lại trong ruột người tuy có nguồn dưỡng chất dồi dào nhưng lại là môi trường sống của nhiều loại vi sinh vật khác nhau. Sự cạnh tranh về dinh dưỡng và tiết chất độc kìm hãm lẫn nhau chính là nguyên nhân khiến cho sự sinh sản của vi sinh vật sống trong ruột người không thể đạt đến tốc độ cực đại như nuôi cấy liên tục.