Bài tập SGK lớp 10

Trang Chủ Lớp 10 Bài tập SGK lớp 10
Soạn bài Hồi trống cổ thành ngắn gọn nhất Văn 10: Ý nghĩa hình tượng hồi trống trong đoạn trích?
Soạn bài Hồi trống cổ thành ngắn gọn nhất Văn 10: Ý nghĩa hình tượng hồi trống trong đoạn trích?
Soạn bài Hồi trống cổ thành (ngắn gọn) - La Quán Trung Văn 10: Câu 1. Trương Phi phẫn nộ đòi giết Quan Công vì khăng khăng buộc tội Quan Công ở với Tào Tháo là phản bội lời thể...
Soạn bài Tóm tắt văn bản thuyết minh ngắn gọn nhất Văn 10: Cách tóm tắt một văn bản thuyết minh?
Soạn bài Tóm tắt văn bản thuyết minh ngắn gọn nhất Văn 10: Cách tóm tắt một văn bản thuyết minh?
Soạn bài Tóm tắt văn bản thuyết minh (ngắn gọn) Văn 10: Câu 1. Đối tượng thuyết minh: nhà sàn – một kiểu kiến trúc độc đáo ở một số dân tộc miền núi nước ta và một số nước...
Soạn bài Những yêu cầu về sử dụng Tiếng Việt ngắn gọn nhất Văn 10: Những từ ngữ viết đúng trong đoạn văn sau?
Soạn bài Những yêu cầu về sử dụng Tiếng Việt ngắn gọn nhất Văn 10: Những từ ngữ viết đúng trong đoạn văn sau?
Soạn bài Những yêu cầu về sử dụng Tiếng Việt (ngắn gọn) Văn 10: Câu 1. Những từ ngữ viết đúng là: bàng hoàng; chất phác; bàng quang; lãng mạng; hưu trí; uống rượu; trau chuốt; nồng nàn; đẹp đẽ; chặt...
Soạn bài Luyện tập viết đoạn văn thuyết minh ngắn gọn nhất Văn 10: Điểm giống và khác của đoạn văn tự sự và đoạn văn thuyết minh?
Soạn bài Luyện tập viết đoạn văn thuyết minh ngắn gọn nhất Văn 10: Điểm giống và khác của đoạn văn tự sự và đoạn văn thuyết minh?
Soạn bài Luyện tập viết đoạn văn thuyết minh (ngắn gọn) Văn 10. Câu 1: Đoạn văn là một phần của văn bản, được tính từ chỗ viết hoa lùi đầu dòng đến chỗ chấm xuống dòng. Đoạn văn có...
Soạn bài Chuyện chức phán sự đền Tản Viên ngắn gọn nhất Văn 10: Theo anh/ chị chi tiết Diêm Vương xử kiện ở âm phủ nói lên điều gì?
Soạn bài Chuyện chức phán sự đền Tản Viên ngắn gọn nhất Văn 10: Theo anh/ chị chi tiết Diêm Vương xử kiện ở âm phủ nói lên điều...
Soạn bài Chuyện chức phán sự đền Tản Viên (ngắn gọn) Văn 10: Câu 1. Ý A không chính xác vì hành động của Tử Văn rõ ràng là Thấy sự gian tà thì không chịu được chứ không phải...
Soạn bài Viết bài làm văn số 5 Văn thuyết minh ngắn gọn nhất Văn 10: Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh của đất nước quê hương
Soạn bài Viết bài làm văn số 5 Văn thuyết minh ngắn gọn nhất Văn 10: Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh của đất nước quê hương
Soạn bài Viết bài làm văn số 5: Văn thuyết minh (ngắn gọn) Văn 10: Đề 1. Địa hình Hạ Long là đảo, núi xen kẽ giữa các trũng biển, là vùng đất mặn có sú vẹt mọc và những...
Soạn văn bài Phương pháp thuyết minh ngắn gọn nhất Văn 10: Nhận xét các phương pháp thuyết minh được sử dụng trong đoạn văn đã cho
Soạn văn bài Phương pháp thuyết minh ngắn gọn nhất Văn 10: Nhận xét các phương pháp thuyết minh được sử dụng trong đoạn văn đã cho
Soạn văn bài Phương pháp thuyết minh (ngắn gọn) Văn 10: Câu 1. Ngoài sự vận dụng các phương pháp thuyết minh trên tác giả còn sử dụng các yếu tố miêu tả hấp dẫn : Với cánh môi cong...
Soạn bài Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn ngắn gọn nhất Văn 10: Những đặc điểm nổi bật của Trần Quốc Tuấn?
Soạn bài Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn ngắn gọn nhất Văn 10: Những đặc điểm nổi bật của Trần Quốc Tuấn?
Soạn bài Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuần (ngắn gọn) - Ngô Sĩ Liên Văn 10: Câu 3: Những đặc điểm nổi bật của Trần Quốc Tuấn : tấm lòng trung quân ái quốc ; vị tướng anh hùng...
Soạn bài Khái quát lịch sử Tiếng Việt ngắn gọn nhất Văn 10: Ví dụ minh họa cho các biện pháp Việt hóa từ ngữ Hán?
Soạn bài Khái quát lịch sử Tiếng Việt ngắn gọn nhất Văn 10: Ví dụ minh họa cho các biện pháp Việt hóa từ ngữ Hán?
Soạn bài Khái quát lịch sử Tiếng Việt (ngắn gọn) Văn 10: Câu 2. Chữ quốc ngữ với tư cách là công cụ phụ trợ của tiếng Việt có những ưu điểm như: Đơn giản về hình thức kết cấu,...
Soạn bài Tựa (trích diễm thi tập) ngắn gọn Văn 10: Nguyên nhân khiến sáng tác thơ văn của người xưa không được lưu truyền?
Soạn bài Tựa (trích diễm thi tập) ngắn gọn Văn 10: Nguyên nhân khiến sáng tác thơ văn của người xưa không được lưu truyền?
Soạn bài Tựa (trích diễm thi tập) (ngắn gọn) - Hoàng Đức Lương Văn 10: Câu 1. 5 nguyên nhân khiến sáng tác thơ văn của người xưa không được lưu truyền: Thơ văn hay nhưng ít người am hiểu (chỉ...