Bài tập SGK lớp 10

Trang Chủ Lớp 10 Bài tập SGK lớp 10
Soạn bài Văn bản văn học ngắn gọn nhất Văn 10: Nêu những tiêu chí chủ yếu của văn bản văn học
Soạn bài Văn bản văn học ngắn gọn nhất Văn 10: Nêu những tiêu chí chủ yếu của văn bản văn học
Soạn bài Văn bản văn học (ngắn gọn) Văn 10: Câu 1. Văn bản văn học đi sâu phản ánh và khám phá thế giới tình cảm, tư tưởng và thỏa mãn nhu cầu thẩm mĩ của con người... Câu 1: Những...
Soạn bài Chí khí anh hùng ngắn gọn nhất Văn 10: Cách miêu tả người anh hùng Từ Hải như thế nào?
Soạn bài Chí khí anh hùng ngắn gọn nhất Văn 10: Cách miêu tả người anh hùng Từ Hải như thế nào?
Soạn bài Chí khí anh hùng (ngắn gọn) (trích Truyện Kiều) - Nguyễn Du Văn 10: Cách miêu tả người anh hùng Từ Hải : Khuynh hướng lí tưởng hóa nhân vật bằng bút pháp ước lệ và cảm hứng...
Soạn bài Lập luận trong văn bản nghị luận ngắn gọn nhất Văn 10: Tìm luận cứ cho các luận điểm dưới đây
Soạn bài Lập luận trong văn bản nghị luận ngắn gọn nhất Văn 10: Tìm luận cứ cho các luận điểm dưới đây
Soạn bài Lập luận trong văn bản nghị luận (ngắn gọn) Văn 10: Câu 1. Lí lẽ : Lòng yêu nước thương người; lên án, tố cáo các thế lực chà đạp con người; đề cao con người với phẩm...
Soạn bài Nỗi thương mình ngắn gọn Văn 10: Bút pháp ước lệ trong đoạn trích có ý nghĩa như thế nào đối với việc diễn tả thân phận éo le của nàng Kiều?
Soạn bài Nỗi thương mình ngắn gọn Văn 10: Bút pháp ước lệ trong đoạn trích có ý nghĩa như thế nào đối với việc diễn tả thân phận...
Soạn bài Nỗi thương mình (ngắn gọn) (trích Truyện Kiều) - Nguyễn Du Văn 10: Câu 2. Bút pháp ước lệ được sử dụng với các hình ảnh ẩn dụ bướm lả ong lơi, lá gió cành chim, hay điển tích,...
Soạn bài Trao duyên ngắn gọn nhất (trích Truyện Kiều) Văn 10: Mối quan hệ giữa tình cảm và lí trí, nhân cách và thân phận của Kiều trong đoạn trích
Soạn bài Trao duyên ngắn gọn nhất (trích Truyện Kiều) Văn 10: Mối quan hệ giữa tình cảm và lí trí, nhân cách và thân phận của Kiều trong...
Soạn bài Trao duyên (ngắn gọn) (trích Truyện Kiều) - Nguyễn Du Văn 10: Câu 4. Nguyễn Du khắc họa hình ảnh Kiều qua nhiều tình huống mâu thuẫn. Mâu thuẫn hiếu - tình nàng chấp nhận hi sinh tình...
Soạn bài Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật ngắn gọn nhất Văn 10: Đặc trưng tiêu biểu nhất của phong cách ngôn ngữ nghệ thuật?
Soạn bài Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật ngắn gọn nhất Văn 10: Đặc trưng tiêu biểu nhất của phong cách ngôn ngữ nghệ thuật?
Soạn bài Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật (ngắn gọn) Văn 10: Câu 2. Đặc trưng tiêu biểu nhất của phong cách ngôn ngữ nghệ thuật là tính hình tượng Câu 1: Những phép tu từ thường sử dụng tạo tính hình...
Soạn bài Truyện Kiều (tác giả) ngắn gọn nhất Văn 10: Nhận xét cuộc đời Nguyễn Du?
Soạn bài Truyện Kiều (tác giả) ngắn gọn nhất Văn 10: Nhận xét cuộc đời Nguyễn Du?
Soạn bài Truyện Kiều (tác giả) (ngắn gọn) Văn 10: Câu 1. Nguyễn Du xuất thân quý tộc có nhiều đời làm quan. Dòng họ có hai truyền thống lớn: khoa bảng và văn hóa, văn học -> Nguyễn...
Soạn bài Lập dàn ý bài văn nghị luận ngắn gọn nhất Văn 10: Hãy lập dàn ý cho bài văn nghị luận với đề bài sau đây
Soạn bài Lập dàn ý bài văn nghị luận ngắn gọn nhất Văn 10: Hãy lập dàn ý cho bài văn nghị luận với đề bài sau đây
Soạn bài Lập dàn ý bài văn nghị luận (ngắn gọn) Văn 10: Câu 1. Trong một lần nói chuyện với học sinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ "Có tài mà không có đức là người...
Soạn bài Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ ngắn gọn nhất Văn 10: Yếu tố ngoại cảnh thể hiện tâm trạng gì của người chinh phụ?
Soạn bài Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ ngắn gọn nhất Văn 10: Yếu tố ngoại cảnh thể hiện tâm trạng gì của người chinh phụ?
Soạn bài Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ (ngắn gọn) Văn 10: Câu 2. Không gian, thời gian, hành động đi đi lại lại trong hiên vắng, ngồi rủ rèm chờ đợi ; thức cùng ngọn đèn leo...
Soạn bài Viết bài làm văn số 6 ngắn gọn nhất Văn 10: Thuyết minh về một tác phẩm văn học
Soạn bài Viết bài làm văn số 6 ngắn gọn nhất Văn 10: Thuyết minh về một tác phẩm văn học
Soạn bài Viết bài làm văn số 6 (ngắn gọn) Văn 10: Đề 1. Giới thiệu về Truyền kì mạn lục : ghi chép những chuyện lạ trong dân gian vào các thời Lí, Trần, Hồ, Lê sơ và tóm...