Trang Chủ Lớp 10 Bài tập SGK lớp 10

Giải bài 1,2,3 trang 118 SGK Đại số 10: Biểu đồ

CHIA SẺ

Chương 4 bài Biểu đồ: Đáp án và Giải bài 1,2,3 trang 118 SGK Toán Đại số 10.

Bài 1. Hãy mô tả bảng phân bố tần suất ghép lớp đã được lập ở bài tập số 2 của §1 bằng cách vẽ biểu đồ tần suất hình cột và đường gấp khúc tần suất.

Bảng phân bố tần suất ghép lớn:

  • Biểuđồ hình cột

  • Biểu đồ đường gấp khúc

Trên mặt phẳng toạ độ, vẽ các điểm C1(15;13); C2(25;30); C3 (35;40), C4 (45;17)
Nói các điểm C1C2; C2C3; C3C4, ta được đường gấp khúc tần suất của lá dương xỉ trưởng thành.


Bài 2 trang 118. Xét bảng phân bố tần suất ghép lớp đã được lập ở bài tập số 3 của §1

a) Hãy vẽ BĐồ tần suất hình cột, đường dấp khúc tần số.

b) Hãy vẽ BĐồ tần số hình cột, đường gấp khúc tần số.

c) Dựa vào BĐồ tần suất hình cột đã vẽ ở câu a), hãy nêu nhận xét về khối lượng của 30 củ khoai tây được khảo sát.

a) Biểu đồ hình cột

BĐồ tần suất hình cột khối lượng 30 củ khoai tây ở nông trường T

– BĐồ đường gấp khúc

Biểuđồ đường gấp khúc khối lượng 30 củ khoai tây ở nông trường T

b) Biểuđồ hình cột

+ Biểuđồ đường gấp khúc

c) Theo hình trong câu a) ta thấy phần lớn các củ khoai được khảo sát (80%) có khối lượng từ 80 gam đến 110 gam, 40% số củ khoai có khối lượng từ 90 đến 100 gam.


Bài 3. Dựa vào biểu đồ hình quạt dưới đây (h.38), hãy lập bảng cơ cấu như trong ví dụ 2.

Hình 38. Biểuđồ hình quạt về cơ cấu giá trị sản công nghiệp trong nước năm 2000,  phân theo thành phần kinh kế (%).

1) Khu vực doanh nghiệp nhà nước

(2) Khu vực ngoài quốc doanh

(3) Khu vực đầu tư nước ngoài

Giải: Bảng cơ cấu giá trị sản suất công gnhiệp trong nước năm 2000 phân theo thành phần kinh tế (%) dựa theo biểuđồ hình quạt đã cho là: