Bài tập SGK Toán lớp 10

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 10 Bài tập SGK Toán lớp 10
Bài tập 1,2,3,4 trang 38,39 SGK Đại số lớp 10: Hàm số
Bài tập 1,2,3,4 trang 38,39 SGK Đại số lớp 10: Hàm số
Tóm tắt kiến thức và hướng dẫn giải bài tập: bài 1,2 trang 38; bài 3,4 trang 39 SGK Đại số lớp 10: Hàm số (Chương 2) A. Tóm tắt kiến thức hàm số Đại số lớp 10 1. Định nghĩa Cho D ∈ R,  D...
Bài ôn tập chương 1 Đại số lớp 10: Bài 1,2,3,4,5, 6,7,8,9,10, 11,12,13, 14,15 SGK trang 24, 25
Bài ôn tập chương 1 Đại số lớp 10: Bài 1,2,3,4,5, 6,7,8,9,10, 11,12,13, 14,15 SGK trang 24, 25
Ôn tập chương 1 Đại số lớp 10: Đáp án và Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 24; bài 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 trang 25 - Sách giáo khoa (SGK). 1. Xác định tính...
Bài 1,2,3,4,5 SGK trang 23 Đại số 10 : Số gần đúng – Sai Số
Bài 1,2,3,4,5 SGK trang 23 Đại số 10 : Số gần đúng – Sai Số
Đề và Đáp án Bài 1,2,3,4,5 trang 23 bài tập Số gần đúng, Sai Số  thuộc chương I. MỆNH ĐỀ TẬP HỢP - SGK Đại số lớp 10 Bài 1(trang 23). Biết  3√5 = 1,709975947 ... Viết gần đúng 3√5 theo nguyên tắc làm tròn với hai, ba,...
Giải bài 1,2,3 trang 18 Đại số 10: Các tập hợp số
Giải bài 1,2,3 trang 18 Đại số 10: Các tập hợp số
Hướng dẫn giải chi tiết bài 1,2,3 SGK đại số lớp 10 trang 18. Bài tập thuộc bài "các tập hợp số" - Chương 1: Mệnh đề tập hợp. A. Giải bài tập  Bài 1. Xác định các tập hợp sau và...
Giải bài 1,2,3,4 trang 15 đại số 10:Các phép toán tập hợp
Giải bài 1,2,3,4 trang 15 đại số 10:Các phép toán tập hợp
Giải các bài tập 1,2,3,4 trong SGK đại số lớp 10 trang 10. Đây là các bài tập trong bài "Các phép toán tập hợp". Các bài tập xoay quanh phép giao, phép hợp, phép hiệu, bù... 1. Phép giao Giao...
Bài 1,2,3 trang 13 đại số lớp 10: Tập hợp
Bài 1,2,3 trang 13 đại số lớp 10: Tập hợp
Đáp án bài tập trong SGK đại số lớp 10: Bài 1,2,3 SGK trang 13. Đây là những bài tập về tập hợp. Bài 1. a) Cho A = {x ∈ N| x < 20 và x chia hết cho 3} Hãy...
Giải bài 4,5,6,7 trang 10 SGK đại số 10 : Bài tập mệnh đề (tiếp theo)
Giải bài 4,5,6,7 trang 10 SGK đại số 10 : Bài tập mệnh đề (tiếp theo)
Đáp án và Hướng dẫn Giải bài tập 4,5,6,7 trang 10 SGK đại số 10 ( Bài tập mệnh đề)- Chương 1 mệnh đề tập hợp. Xem bài tập trước: Giải Bài 1,2,3 trang 9 SGK Đại số lớp 10...
Giải Bài 1,2,3 trang 9 Đại số lớp 10 : Bài tập mệnh đề
Giải Bài 1,2,3 trang 9 Đại số lớp 10 : Bài tập mệnh đề
Hướng dẫn giải, đáp án bài tập 1,2,3 trang 9 sách giáo khoa đại số lớp 10. Các bài tập về mệnh đề. A. Tóm tắt kiến thức Nếu các em chưa lắm rõ Lý thuyết về mệnh đề - Chương 1...