Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Thông qua mạng xã hội, chúng ta có thể giao tiếp với mọi người như thế nào?

CHIA SẺ

Thông qua mạng xã hội, chúng ta có thể giao tiếp với mọi người như thế nào?
Thông qua mạng xã hội chúng ta có thể giao tiếp với mọi người một cách hiệu
quả bằng Email, tin nhắn…

Những năm gần đây, mạng xã hội đã trở thành một công cụ hiệu quả để mở rộng các mối quan hệ xã hội. Dù cho bạn không thể gặp trực tiếp đối phương, nhưng ngôn ngữ và nội dung của Email hay tin nhắn sẽ phản ánh suy nghĩ và ý định của họ.

A: Mình đã viết Email, cho một người bạn.

B: Cậu có nhận được hồi đáp không?

A: Cậu ấy nói đọc thư của mình rất thú vị.

B: Chắc chắn cậu đã gây ấn tượng tốt đối với người bạn đó rồi đấy.