Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Tại sao phép tắc ăn uống lại rất quan trọng?

CHIA SẺ

Tại sao phép tắc ăn uống lại rất quan trọng?

Cách thức ăn uống rất quan trọng vì nó giúp cả khách lẫn chủ nhà đều cảm thấy thoải mái.

Ăn uống có phép tắc là điều rất quan trọng bởi nó đảm bảo cho việc cả khách và chủ nhà đều cảm thấy thoải mái ở bàn ăn. Một người biết phép tắc ăn uống thường há miệng vừa đủ để đưa lượng thức ăn vào trong, nhai nhẹ nhàng và kín miệng.

 Con: Mẹ ơi, con đói!

Mẹ: Trước tiên con phải ngồi vào bàn cho đàng hoàng rồi mẹ sẽ lấy đồ ăn cho con.

Con: Vâng ạ! Thưa mẹ!

Mẹ: Đúng rồi, con nên lễ phép như vậy.