Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Tại sao những người tham gia tranh luận phải biết tôn trọng lẫn nhau?

CHIA SẺ

Tại sao những người tham gia tranh luận phải biết tôn trọng lẫn nhau?

Họ cần phải tôn trọng lẫn nhau để có được sự tôn trọng của khán giả.

Trong một cuộc tranh luận, luôn có ít nhất hai bên tham gia. Để giữ cho cuộc tranh luận diễn ra lành mạnh và có sự cạnh tranh công bằng, các bên phải có sự tôn trọng lẫn nhau. Bất cứ bên nào không tôn trọng đối phương, bên đó sẽ mất đi sự tôn trọng của khán giả.

A: Trọng tài yêu cầu những người tham gia tại cuộc thi tranh luận phải tôn trọng lẫn nhau.

B: Tại sao việc đó lại cần thiết đến vậy?

A: Bởi vì điều đó giúp họ có được sự tôn trọng của khán giả.

B: Đúng vậy! Hơn nữa điều đó cũng thể hiện họ đang tự tôn trọng chính mình nữa.