Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Tại sao chúng ta cần phải tự tin trong cuộc tranh luận?

Tại sao chúng ta cần phải tự tin trong cuộc tranh luận?

Phải tự tin thì chúng ta mới có thể bảo vệ được những quan điểm mà mình đã đưa ra.

Trong khi tranh luận, bạn cần phải tự tin về những gì mình nói. Nếu không, bạn sẽ rất khó để bảo vệ được quan điểm của mình trước những ý kiến trái chiều.

A: Mình đã được chọn để tham gia vòng một cuộc thi hùng biện.

B: Cậu đã chuẩn bị những gì cho cuộc thi rồi?

A: Mình củng cố và tăng cường sự tự tin cho bản thân.

B: Đó là một yếu tố quan trọng cần phải có khi tham gia một cuộc thi đấy.

Advertisements (Quảng cáo)