Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Sự bất lợi của cảm giác tự tin là gì?

CHIA SẺ

Sự bất lợi của cảm giác tự tin là gì?

Cảm giác tự ti sẽ làm cho bạn cảm thấy sai trái, tồi tệ.

Cảm giác bản thân thấp kém hơn so với người khác làm cho bạn cảm thấy thật tồi tệ. Trong khi nói chuyện với ai đó, bạn không nên có cảm giác tự ti như vậy.

 A: Cậu sẵn sàng đi dự tiệc chưa?

B: Ồ! Tất nhiên rồi! Chúng mình đi đâu vậy?

A: Đến khách sạn năm sao.

B: vậy đi thôi!