Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Nhóm thảo luận cần phải được cung cấp những gì?

Nhóm thảo luận cần phải được cung cấp những gì?

Nhóm thảo luận lên được cung cấp những kiến thức và thông tin cơ bản về buổi thảo luận.

Một buổi thảo luận nhóm thường được dẫn dắt bởi một trưởng nhóm và người đó phải có những ý định cụ thể. Trưởng nhóm sẽ phải đưa ra mục đích thật rõ ràng cho cả nhóm về buổi thảo luận và phải cung cấp các thông tin hỗ trợ. Kiến thức và thông tin cơ bản được đưa ra cũng cần phải phù hợp với mục đích của buổi thảo luận.

A: Buổi thảo luận tìm ra ý tưởng hôm nay rất thành công.

B: Hẳn là rất thú vị cậu nhỉ?

A: Trưởng nhóm đã cung cấp cho chúng tớ những thông tin cơ bản trước khi bắt đầu.

B: Ồ, tuyệt thế!

Advertisements (Quảng cáo)