Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Một người giáo viên nên có cái nhìn như thế nào đối với học sinh của mình?

CHIA SẺ

Một người giáo viên nên có cái nhìn như thế nào đối với học sinh của mình?

Người giáo viên nên xác định rằng, mỗi ngày là một ngày vui, đừng kỳ vọng hay áp đặt quá mức đối với học sinh.

Mỗi ngày đi học là một ngày vui. Nếu một em học sinh đã cư xử không đúng trong ngày hôm trước thì không có nghĩa là em đó cũng sẽ cư xử không đúng vào ngày hôm nay.

A: Chắc thầy chẳng kỳ vọng gì vào chúng ta nữa đâu.

B: Chỉ cần chúng ta cố gắng cư xử tốt là thầy sẽ có cách nhìn khác đối với chúng ta, cậu ạ.

A: Tại chúng mình đã cư xử không đúng nên làm thầy thất vọng.

B: Ôi, chán thật!