Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Lập kế hoạch cùng bạn bè: Tại sao chúng ta nên lập kế hoạch cùng bạn bè?

 Tại sao chúng ta nên lập kế hoạch cùng bạn bè? Chúng ta sẽ đạt được mục tiêu dễ dàng hơn.

Hãy lập một số kế hoạch cùng với những người bạn thông minh và nhiều kinh nghiệm, họ sẽ hướng dẫn bạn nhiệt tình. Những chỉ dẫn thông minh còn giúp bạn đạt được những mục tiêu trong cuộc sống sớm nhất có thể.

A: Chúng ta hãy cùng lập kế hoạch cho dự án đi.

B: Tại sao cơ?

A: Chúng ta sẽ hoàn thành công việc dễ dàng hơn.

B: Đồng ý cùng làm nào!

Advertisements (Quảng cáo)