Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Hiểu đối phương: Tại sao người tham gia tranh luận cần phải hiểu được quan điểm của đối thủ?

CHIA SẺ

Tại sao người tham gia tranh luận cần phải hiểu được quan điểm của đối thủ?

Người tham gia tranh luận cần phải làm như vậy để lường trước được tình huống có thể xảy ra và đưa ra được quan điểm riêng của bản thân.

Một trong những cách giúp bạn có thể tranh luận tốt là phải hiểu được ý của đối thủ. Bạn nên luyện tập trước bằng cách nhờ ai đó đóng vai đối thủ và phản biện lại ý kiến của mình.

A: Tôi đã luyện tập với một người bạn để chuẩn bị cho cuộc tranh luận ngày mai.

B: Anh đóng vai trò gì?

A: Tôi đóng vai đối thủ.

B: Vậy có lẽ anh đã hiểu được phần nào quan điểm của họ rồi.