Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Đừng tự kiêu: Sự khác biệt giữa tự tin và tự kiêu là gì?

CHIA SẺ

 Sự khác biệt giữa tự tin và tự kiêu là gì? Tự tin đem lại cho bạn động lực làm việc. Trong khi tự kiêu lại khiến bạn giảm nhiệt tình với công việc.

Tự tin trong những việc bạn đang hoặc sẽ làm không có gì là xấu. Nhưng tự kiêu thì sẽ rất nguy hiểm. Vì thế, hãy tự tin ở một mức độ hợp lí và đừng tự kiêu.

A:  Hãy tự tin nhưng đừng tự kiêu!

B: Tự kiêu có gì sai anh nhỉ?

A: Tự kiêu có thể khiến em thất bại đấy.

B: Vâng em sẽ chú ý.