Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Đưa đón: Bạn có thể giúp đỡ tang gia như thế nào?

 Bạn có thể giúp đỡ tang gia như thế nào?

Bạn có thể đưa họ đi làm một số việc chuẩn bị cho tang lễ.

Khi nhà có tang lễ, một vài thành viên trong gia đình sẽ phải đi ra ngoài để lo tang sự. Bạn có thể giúp đỡ họ bằng việc lái xe đưa đón họ đến nơi cần tới. Sự giúp đỡ đó sẽ khiến mọi người cảm thấy ấm lòng.

A: Sáng sớm nay tớ phải đi ra  ngoài.

B: Cậu đi đâu vậy?

A: Tớ đưa bác hàng xóm đi chuẩn bị tang lễ.

B: Chắc chắn họ sẽ rất biết ơn cậu vì giúp đỡ nhiệt tình đó. 

Advertisements (Quảng cáo)