Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Chăm lo việc nhà: Bạn có thể giúp đỡ tang gia bằng việc lau dọn nhà cửa không?

Bạn có thể giúp đỡ tang gia bằng việc lau dọn nhà cửa không?

Có chứ. Đây là một sự giúp đỡ rất thiết thực.

Khi gia đình có tang, các công việc nhà hàng ngày thường bị dừng lại. Tuy nhiên, những việc như lau dọn nhà cửa và giặt giũ là việc không thể không làm. Bạn có thể giúp đỡ tang gia những công việc hàng ngày cho đến khi họ vượt qua được cú sốc về tinh thần này.

A:  Mấy hôm nay tớ đều bận việc lau dọn nhà cửa và giặt giũ.

B: Công việc cậu mới được phân công trong gia đình đấy à?

A: Không, tớ giúp cô bạn tớ thôi. Mẹ cô ấy vừa qua đời.

B: Việc đó rất hữu ích đấy. 

Advertisements (Quảng cáo)