Trang Chủ Chủ đề Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Lịch sử và Địa lý

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Lịch sử và Địa lý

Đề kiểm tra lịch sử và địa lý học kì 2 lớp 8: Phần đất liền Việt Nam tiếp giáp với những nước nào?
Đề kiểm tra lịch sử và địa lý học kì 2 lớp 8: Phần đất liền Việt Nam tiếp giáp với những nước nào?
Cấu trúc, đề kiểm tra và đáp án đề kiểm tra lịch sử và địa lớp 8 học kì 2 (cuối năm học). Đề cương kiểm tra: 1. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Miền Bắc và đấu tranh thống...
10 câu hỏi trong đề kiểm tra kì 2 môn Sử và Địa lý lớp 5 năm 2017
10 câu hỏi trong đề kiểm tra kì 2 môn Sử và Địa lý lớp 5 năm 2017
Câu 1: Địa phương nào là nơi tiêu biểu của phong trào “Đồng khởi”? (0,5 điểm) A. Sài Gòn. B.Hà Nội. C.Bến Tre. D.Cần Thơ. Câu 2: Đường Trường Sơn còn có tên gọi khác là: (0,5 điểm) A. Đường Hồ Chí Minh trên biển. B.Đường...
Môn Lịch sử và Địa lý lớp 5 – Thi học kì 2 trường Tiểu học Trì Quang năm 2017
Môn Lịch sử và Địa lý lớp 5 – Thi học kì 2 trường Tiểu học Trì Quang năm 2017
Tham khảo Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Lịch sử và địa lý năm học 2016 - 2017. Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý đúng và làm theo yêu cầu: Câu 1: Địa phương nào là nơi tiêu...
Xem ngay Đề kiểm tra cuối kì 2 môn Lịch sử và Địa lý lớp 5 – TH Khánh Bình 2017
Xem ngay Đề kiểm tra cuối kì 2 môn Lịch sử và Địa lý lớp 5 – TH Khánh Bình 2017
Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 5 môn Lịch Sử và Địa Lý của trường Tiểu học A Khánh Bình năm 2017 có đáp án chi tiết. Câu 7: Em hãy nêu vai trò của Nhà máy Thủy...
Thi lịch sử và địa lý lớp 5 học kì 2 – Tiểu học Hùng Vương năm 2017
Thi lịch sử và địa lý lớp 5 học kì 2 – Tiểu học Hùng Vương năm 2017
A. Phần Lịch sử (5 điểm) Em hãy khoanh  vào chữ cái đặt trước đáp án đúng. Câu 1: Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng. Em hãy cho biết “tố cộng, diệt cộng” có nghĩa là...

Đề & bài tập hay