Trang Chủ Chủ đề Đề thi giữa học kì 1 lớp 6 môn Sinh

Đề thi giữa học kì 1 lớp 6 môn Sinh

Kiểm tra môn Sinh giữa học kì 1 lớp 6 trường THCS Quảng Yên: Thế nào là cây một năm và thế nào là cây lâu năm? Cho ví dụ?
Kiểm tra môn Sinh giữa học kì 1 lớp 6 trường THCS Quảng Yên: Thế nào là cây một năm và thế nào là cây lâu năm? Cho ví...
Trường THCS Quảng Yên tổ chức kiểm tra đánh giá chất lượng kiến thức giữa học kì 1 môn Sinh lớp 6, có đáp án chi tiết. I. Trắc nghiệm (3 điểm) Dựa vào kiến thức đã học và hiểu biết của...
[THCS Thuận Hưng] khảo sát giữa học kì 1 môn Sinh lớp 6: Những điều kiện bên ngoài nào ảnh hưởng đến sự hút nước và muối khoáng hòa tan của rễ?
[THCS Thuận Hưng] khảo sát giữa học kì 1 môn Sinh lớp 6: Những điều kiện bên ngoài nào ảnh hưởng đến sự hút nước và muối khoáng hòa tan...
Mời các em cùng tham khảo đề kiểm tra đánh giá chất lượng giữa học kì 1 môn Sinh lớp 6 trường THCS Thuận Hưng, đề thi gồm 5 câu tự luận như sau: Câu 1 (3,0 điểm) : Tế bào...
Đáp án đề thi giữa học kì 1 trường THCS Nguyễn Công Trứ lớp 6 môn Sinh: Có những loại biến dạng nào của lá? Chức năng của mỗi loại biến dạng là gì?
Đáp án đề thi giữa học kì 1 trường THCS Nguyễn Công Trứ lớp 6 môn Sinh: Có những loại biến dạng nào của lá? Chức năng của mỗi...
Có những loại biến dạng nào của lá? Chức năng của mỗi loại biến dạng là gì?...trích trong đề thi giữa học kì 1 môn Sinh học lớp 6 trường THCS Nguyễn Công Trứ A/ TRẮC NGHIỆM: Chọn đáp án...
Đề thi giữa học kì 1 môn Sinh lớp 6 trường THCS Lê Lợi: Kể tên những bộ phận chính của thân cây mà chúng ta đã học
Đề thi giữa học kì 1 môn Sinh lớp 6 trường THCS Lê Lợi: Kể tên những bộ phận chính của thân cây mà chúng ta đã học
Dưới đây là đề kiểm tra 8 tuần học giữa học kì 1 môn Sinh lớp 6 được trường THCS Lê Lợi tổ chức thi. Đề thi được dethikiemtra.com cập nhật cụ thể tại đây. Câu 1: Trong những nhóm cây...
Đề KSCL giữa kì 1 lớp 6 môn Sinh – THCS Nguyễn Công Trứ: Có những loại biến dạng nào của lá? Chức năng của mỗi loại biến dạng là gì?
Đề KSCL giữa kì 1 lớp 6 môn Sinh – THCS Nguyễn Công Trứ: Có những loại biến dạng nào của lá? Chức năng của mỗi loại biến dạng...
Đáp án đề khảo sát chất lượng giữa học kì 1 môn Sinh lớp 6 trường THCS Nguyễn Công Trứ, đề thi gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận. A/ TRẮC NGHIỆM: Chọn đáp án đúng nhất Câu 1. Đơn...