Trang Chủ Chủ đề Đề kiểm tra 15 phút – Chương 1 – Sinh 12

Đề kiểm tra 15 phút – Chương 1 – Sinh 12

Kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 12 – Chương I: Enzim nào sau đây tham gia vào quá trình tổng hợp ARN?
Kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 12 – Chương I: Enzim nào sau đây tham gia vào quá trình tổng hợp ARN?
Enzim nào sau đây tham gia vào quá trình tổng hợp ARN?; Khi nói về cơ chế dịch mã ở sinh vật nhân thực nhận định nào sau đây không đúng? ... trong Kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp...
Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh lớp 12 Chương I: Thể đột biến là gì?
Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh lớp 12 Chương I: Thể đột biến là gì?
Thể đột biến là gì?; Dạng đột biến điểm nào sau đây xảy ra trên gen không làm thay đổi số lượng nucleotit của gen nhưng làm thay đổi số lượng liên kết hidro trong gen? ... trong Đề kiểm tra...
Đề kiểm tra 15 phút Chương I Sinh 12: Mô tả nào sau đây đúng với cơ chế gây đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể? 
Đề kiểm tra 15 phút Chương I Sinh 12: Mô tả nào sau đây đúng với cơ chế gây đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể? 
Mô tả nào sau đây đúng với cơ chế gây đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể?; Ở cà độc dược có 12 cặp NST tương đồng. Có nhiều nhất bao nhiêu trường hợp thể một kép? ... trong Đề kiểm...
Chia sẻ đề kiểm tra Sinh lớp 12 15 phút – Chương I: Phân bào nguyên nhiễm còn được gọi là gì?
Chia sẻ đề kiểm tra Sinh lớp 12 15 phút – Chương I: Phân bào nguyên nhiễm còn được gọi là gì?
Phân bào nguyên nhiễm còn được gọi là gì?; Trong các mức cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể điển hình ở sinh vật nhân thực, sợi cơ bản và sợi nhiễm sắc thể có đường kính lần...
Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh lớp 12 Chương I: Sự giống nhau giữa 2 quá trình nhân đôi và phiên mã là gì?
Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh lớp 12 Chương I: Sự giống nhau giữa 2 quá trình nhân đôi và phiên mã là gì?
Sự giống nhau giữa 2 quá trình nhân đôi và phiên mã là gì?; Gene của sinh vật nào dưới đây vùng mã hoá không phân mảnh? ... trong Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh lớp 12 Chương I. Tham khảo...
Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh lớp 12 Chương I: Đơn vị mã hóa cho thông tin di truyền trên ADN được gọi là gì?
Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh lớp 12 Chương I: Đơn vị mã hóa cho thông tin di truyền trên ADN được gọi là gì?
Đơn vị mã hóa cho thông tin di truyền trên ADN được gọi là gì?; Sự nhân đôi ADN ở sinh vật nhân thực khác với sự nhân đôi của ADN ở E.Coli ở điều gì? ... trong Đề kiểm tra...
Đề kiểm tra 15 phút lớp 12 môn Sinh học Chương I: Từ 3 loại nu khác nhau sẽ tạo được nhiều nhất bao nhiêu loại mã bộ ba?    
Đề kiểm tra 15 phút lớp 12 môn Sinh học Chương I: Từ 3 loại nu khác nhau sẽ tạo được nhiều nhất bao nhiêu loại mã bộ ba?    
Nhóm codon nào không mã hoá các acid amin mà làm nhiệm vụ kết thúc tổng hợp Protein?; Từ 3 loại nu khác nhau sẽ tạo được nhiều nhất bao nhiêu loại mã bộ ba? ... trong Đề kiểm tra 15...
Kiểm tra 15 phút môn Sinh lớp 12 Chương I: Khi cặp gene tự sao 4 lần số nu cung cấp cho gene a kém A là 90, đây là dạng ĐB gì?
Kiểm tra 15 phút môn Sinh lớp 12 Chương I: Khi cặp gene tự sao 4 lần số nu cung cấp cho gene a kém A là 90, đây...
Một gene có G = 480 nu và có 2880 liên kết hydro. Gene ĐB hơn gene bình thường một liên kết hydro nhưng hai gene có chiều dài bằng nhau. Số nu từng loại trong gene ĐB là...
Kiểm tra môn Sinh học lớp 12 15 phút Chương I: Số nucleotide loại T của gen  vi khuẩn E. coli có 2300 nucleotide là bao nhiêu?
Kiểm tra môn Sinh học lớp 12 15 phút Chương I: Số nucleotide loại T của gen vi khuẩn E. coli có 2300 nucleotide là bao nhiêu?
Có 8 phân tử ADN tự nhân đôi một số lần bằng nhau đã tổng hợp được 112 mạch polynu mới lấy nguyên liệu hoàn toàn từ môi trường nội bào. Số lần tự nhân đôi của mỗi phân...
Đề kiểm tra 15 phút lớp 12 môn Sinh học Chương I: Tỷ lệ phần trăm số nu loại A ở mạch mã gốc của gene trên là bao nhiêu?
Đề kiểm tra 15 phút lớp 12 môn Sinh học Chương I: Tỷ lệ phần trăm số nu loại A ở mạch mã gốc của gene trên là bao...
Một gene có 150 chu kỳ xoắn. Trên một mạch của gene có số nu loại T chiếm tỷ lệ 20% so với số nu của mạch. Gene phiên mã 3 lần môi trường nội bào cung cấp 1800...