Trang Chủ Chủ đề Chương 9 Hóa 11

Chương 9 Hóa 11

Đề kiểm tra 15 phút Chương IX Hóa lớp 11: Lập công thức phân tử, công thức cấu tạo của ankanal?
Đề kiểm tra 15 phút Chương IX Hóa lớp 11: Lập công thức phân tử, công thức cấu tạo của ankanal?
Hỗn hợp Z gồm hai anđehit no, đơn chức mạch không phân nhánh kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Khi cho 3,32 gam hỗn hợp (X) tác dụng với AgNO3 trong dung dịch NH3 (lấy dư), thu được...
Kiểm tra 15 phút Chương IX Hóa học 11: Biện luận tìm công thức phân tử anđehit?
Kiểm tra 15 phút Chương IX Hóa học 11: Biện luận tìm công thức phân tử anđehit?
Đốt cháy hoàn toàn 7,3 gam một axit đa chức thu được 0,3 mol CO2; 0,25 mol H2O. Hãy lập công thức phân tử, công thức câu tạo và gọi tên axit đó (biết mạch cacbon không phân nhánh)...
Kiểm tra 15 phút môn Hóa học 11 Chương IX: Xác định công thức phân tử của một axit Y mạch hở, không phân nhánh có công thức tử là (C3H5O2)n?
Kiểm tra 15 phút môn Hóa học 11 Chương IX: Xác định công thức phân tử của một axit Y mạch hở, không phân nhánh có công thức tử...
Cho 2,4 gam một hợp chất hữu cơ X tác dụng tác dụng hoàn toàn với AgNO3 trong dung dịch NH3 thu được 7,2 gam Ag. Hỏi công thức phân tử của X đem dùng là gì? ... trong Kiểm...
Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) Đề số 1 Chương IX Hóa học 11 Anđehit – Xeton- Axit Cacbonxylic: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về anđehit?
Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) Đề số 1 Chương IX Hóa học 11 Anđehit – Xeton- Axit Cacbonxylic: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói...
Tham khảo đề kiểm tra 45 phút Đề số 1 Chương IX Hóa học 11 Anđehit - Xeton- Axit Cacbonxylic. Lấy 1,74 gam một anđehit no, đơn chức, mạch hở tác dụng hết với dung dịch AgNO3/NH3 thu được 6,48...