Trang Chủ Chủ đề Chương 7 Sinh 7

Chương 7 Sinh 7

Bài 51 trang 169 Sinh học 7: Đa dạng của lớp thú các bộ móng guốc và bộ linh trưởng
Bài 51 trang 169 Sinh học 7: Đa dạng của lớp thú các bộ móng guốc và bộ linh trưởng
Giải bài 1,2,3 trang 169 SGK Sinh 7 bài 51: Đa dạng của lớp thú các bộ móng guốc và bộ linh trưởng. Thú móng guốc có số ngón chân tiêu giảm, đốt cuối cùng có guốc bao bọc. Chân cao,...
Bài 49 trang 161 sinh 7: Đa dạng của lớp thú Bộ dơi và bộ cá voi
Bài 49 trang 161 sinh 7: Đa dạng của lớp thú Bộ dơi và bộ cá voi
Giải bài 1,2 trang 161 SGK Sinh 7: Đa dạng của lớp thú (Tiếp theo) Bộ dơi và bộ cá voi. Bộ Dơi là thú có cấu tạo thích nghi với đời sống bay: Chúng có màng cánh rộng, thân ngắn...
Bài 48 Sinh học 7 trang 158: Đa dạng của lớp thú Bộ thú huyệt bộ thú túi
Bài 48 Sinh học 7 trang 158: Đa dạng của lớp thú Bộ thú huyệt bộ thú túi
Giải bài 1,2 trang 158 SGK Sinh 7: Đa dạng của lớp thú Bộ thú huyệt bộ thú túi. Lớp Thú hiện nay gồm những bộ Thú sau: Bộ Thú huyệt đẻ trứng, thú mẹ chưa có núm vú, con sơ...
Bài 56 Cây phát sinh giới động vật: Giải bài 1,2 trang 184 Sinh lớp 7
Bài 56 Cây phát sinh giới động vật: Giải bài 1,2 trang 184 Sinh lớp 7
Tóm tắt lý thuyết và Giải bài 1,2 trang 184 SGK Sinh 7: Cây phát sinh giới động vật. Giới Động vật từ khi được hình thành đã có cấu tạo thường xuyên thay đổi theo hướng thích nghi với...
Bài 55 Tiến hóa về sinh sản: Bài 1,2 trang 181 SGK Sinh 7
Bài 55 Tiến hóa về sinh sản: Bài 1,2 trang 181 SGK Sinh 7
Giải bài 1,2 trang 181 SGK Sinh 7: Tiến hóa về sinh sản. Bài 1:  ở động vật có 2 hình thức sinh-sản chính. Đó là sinh sản vô tính và sinh-sản hữu tính. - Sinh sản vô tính là hình thức...
Bài 54. Tiến hóa về tổ chức cơ thể (Bài 1 trang 178 SGK Sinh 7)
Bài 54. Tiến hóa về tổ chức cơ thể (Bài 1 trang 178 SGK Sinh 7)
Giải bài 1 trang 178 SGK Sinh 7: Tiến hóa về tổ chức cơ thể. Sự tiến hóa của các hệ cơ quan như: hô hấp, tuần hoàn, thần kinh, sinh dục thể hiện ở sự phức tạp hóa (sự phân...
Bài 53. Môi trường sống và sự vận động di chuyển trang 174 sinh 7
Bài 53. Môi trường sống và sự vận động di chuyển trang 174 sinh 7
Giải bài 1,2 trang 174 SGK Sinh 7: Môi trường sống và sự vận động, di chuyển - Chương 7  Trong sự phát triển của giới Động vật, sự hoàn chỉnh của cơ quan vận động, di chuyển là sự phức...